Znečištěné ovzduší může „znečistit“ naše chování, tvrdí nová studie


Vystavení znečištěnému ovzduší může podle nového výzkumu vést k neetickému chování. Studie publikovaná v časopise Psychological Science tvrdí, že dýchání špatného vzduchu, dokonce i taková představa, má spojitost se lhaním, podváděním, ale také s kriminalitou. Podle autorů výzkumu by tato asociace mohla, alespoň částečně, být způsobena zvýšenou úzkostí. 

„Náš výzkum odhaluje, že znečištěné ovzduší může mít potenciální etické náklady, které přesahují jeho známý negativní vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Tato informace je velice důležitá, protože špatný vzduch je globálním problémem, který denně postihuje miliardy lidí. Dokonce i zde, ve Spojených státech, žije kolem 142 milionů lidí v oblastech s nebezpečně znečištěným vzduchem“, říká Jackson J. Lu, první autor výzkumu. 

Předchozí studie naznačovaly, že dýchání znečištěného vzduchu zvyšuje pocit úzkosti a jak je známo, úzkost souvisí s řadou neetických chování. Lu a jeho kolegové předpokládají, že znečištění nakonec vede i ke zvyšování kriminální aktivity. 

Výzkumníci nejprve zkoumali data zhruba devíti tisíc měst. Data odhalily, že města s vyšším stupněm znečištění ovzduší měly rovněž vyšší míru kriminality. V potaz byly vzaty i další faktory, jako třeba celková populace, průměrný věk obyvatel, míra chudoby a mnoho dalších. 

Pro zjištění přímé souvislosti mezi špatným vzduchem a neetickým chováním vědci provedli také sérii experimentů. Protože nemohli jednoduše účastníky experimentu vystavit do znečištěné oblasti, experiment probíhal tak, že si účastníci dýchání špatného vzduchu pouze představovali. V takové situaci jim bylo následně předloženo několik úkolů, které šlo vyřešit podvodem. Výsledky ukázaly, že lidé, kteří přemýšleli o životě ve znečištěné oblasti, podváděli častěji než ti, kteří si mysleli, že dýchají čistý vzduch. 

Jistě, představa o dýchání znečištěného vzduchu rozhodně není ekvivalentní reálnému znečištění, ale přesto jsou tyto závěry velice zajímavé. Znamenalo by to totiž, že znečištěné ovzduší poškozuje nejen naše zdraví, ale rovněž kontaminuje naše chování. 

+ There are no comments

Add yours