Věděli jste, že některé stromy čistí vzduch lépe než jiné?


Díky schopnosti stromů čistit vzduch se nám zvlášť ve městech dýchá o mnoho lépe. Některé stromy jsou ale v tomto procesu mnohem efektivnější než jiné. Podle serveru Earth a časopisu Ecological Indicators je jasným vítězem modřín.

Látky znečišťující ovzduší jsou velkým problémem. Zvlášť v již zmiňovaných městech, kde je velké množství aut a průmyslových objektů, které k tomu přispívají. Listy a jehličí stromů mají ale velmi zásadní schopnost, díky které tyto látky filtrují. Chrání nás tak před zvýšeným rizikem kardiovaskulárních a respiračních onemocnění, která jdou se znečištěným ovzduším ruku v ruce.

Vědci ve švédském Göteborgu shromáždili listy a jehličí z jedenácti různých druhů stromů z arboreta tamní botanické zahrady a analyzovali, jak si počínají při zachycování znečišťujících látek. Zaměřili se hlavně na polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), což je typ znečišťujících látek pocházejících převážně z dopravy. Výsledkem mělo být zjištění, zda některé stromy čistí vzduch lépe než jiné. A výsledky byly zajímavé!

Analýzy ukázaly, že mezi stromy jsou značné rozdíly. Obecně mnohem úspěšnější byly v tomto směru jehličnany, které absorbovaly více plynných látek než listnaté stromy. Jejich nespornou výhodou je i to, že jako čističky vzduchu, na rozdíl od stromů listnatých, fungují i v zimě. To bývá také znečištění vzduchu obvykle nejvyšší.

Listnaté stromy jsou zase efektivnější při čištění vzduchu od částic. Jehličí totiž pohlcuje látky znečišťující ovzduší několik let, což je u opadavých listnatých stromů nemožné. U listnatých stromů k tomu navíc přispívá i jejich větší plocha, kam se mohou částice přichytit. V celém testu dopadl nejlépe modřín, který na podzim opadává. Díky tomu nejspíš kombinuje to nejlepší z obou skupin. Dokázal totiž absorbovat co nejvíce znečišťujících látek vázaných na částice, ale stejně dobře si vede i při zachycování plynných PAH. 

Zdroj: https://pozitivni-zpravy.cz/ktere-stromy-nejlepe-cisti-vzduch/

+ There are no comments

Add yours