Proč máme tolik elektro odpadu a jak s ním správně naložit?


​​Elektronický odpad označuje elektronické výrobky a zařízení, které dosáhly konce svého životního cyklu nebo ztratily hodnotu pro své současné majitele. Problémem ale je, že pokud není elektroodpad správně zlikvidován nebo recyklován, může do ovzduší vypouštět znečišťující látky a stát se vážným problémem pro životní prostředí. Znepokojující je také rostoucí míra elektronického odpadu, zejména v rozvojových zemích, kam se tento odpad vozí jako levnější alternativa zpracování, což často vede k nebezpečným způsobům likvidace.

V roce 2019 bylo podle zprávy podporované Organizací spojených národů na celém světě vyhozeno rekordních 53,6 milionu tun elektronického odpadu; očekává se, že do roku 2030 se toto číslo zvýší na 74,7 milionu tun. Toto množství vyprodukovaného elektronického odpadu by zaplnilo více než 100 budov Empire State Building. Zpráva rovněž zjistila, že v roce 2019 bylo pouze 17,4 % tohoto elektronického odpadu sebráno a recyklováno, což znamená, že 82,6 % elektronického odpadu nebylo formálně sebráno nebo s ním nebylo nakládáno šetrným způsobem.

Další významným problémem spojeným s elektronickým odpadem je skutečnost, že mnoho elektro výrobků má kratší životní cyklus než dříve. Například podle studie zveřejněné v časopise Economics Research International (2011) má v současnosti mnoho mobilních telefonů a notebooků životnost kratší než dva roky. Rostoucí množství elektronického odpadu lze také přičíst požadavkům spotřebitelů nebo technologickým trendům. Modely mobilních telefonů a notebooků jsou uváděny na trh v častějších intervalech a k nim obvykle přibývají i nové modely nabíječek a další příslušenství. Spotřebitelská životnost těchto výrobků se tedy snižuje, což zvyšuje množství elektronického odpadu.

Recyklace nebo likvidace?

Proces recyklace elektroniky může být náročný kvůli různým materiálům v jednom zařízení. Nejlepší způsob likvidace elektronického odpadu je prostřednictvím autorizovaných agentur nebo organizací. V Česku působí Asociace recyklátorů elektroodpadu (AREO). Recyklací se u elektrospotřebičů rozumí ale pouze částečná recyklace. Je tedy možnost recyklovat určité materiály, které se v daném výrobku nachází, ale nikoli celý výrobek, proto se často mluví spíše o ekologické likvidaci.

Důležité pro částečnou recyklaci je, aby se daný elektrospotřebič vůbec do procesu dostal. Je proto nutné, aby ho spotřebitel odvezl nebo vyhodil na správné místo. Zpětný odběr elektrozařízení zajišťují firmy zabývající se sběrem odpadu, včetně Pražských služeb. (https://www.psas.cz/elektroodpad-a-zpetny-odber) Objemnější kusy je potřeba odvézt do sběrného dvora, drobnější elektro, včetně baterií, může být odevzdán pomocí červených kontejnerů, které najdete v blízkosti vašeho bydliště. Nejbližší červený kontejner na drobný elektroodpad naleznete na webových stránkách www.cervenekontejnery.cz.

Redukovat elektro odpad je na nás všech

Nikoho nepřekvapí, že nejúčinnějším řešením v boji proti nadmíře elektroodpadu je změna chování spotřebitelů. Podle Harvardovy univerzity může několik jednoduchých opatření pomoci minimalizovat množství elektronického odpadu, který produkujeme:

  • Přehodnoťte své nákupy. Zeptejte se sami sebe, zda nové zařízení opravdu potřebujete.
  • Prodlužte životnost elektroniky pomocí dodatečných opatření, jako jsou ochranná pouzdra a včasná údržba.
  • Vybírejte elektroniku a spotřebiče šetrné k životnímu prostředí.
  • Zjistěte si, jaké společnosti převezmou vaše elektronické zařízení po skončení jeho životnosti.
  • Darujte naše použité spotřebiče a zařízení.
  • Recyklujte svá zařízení.

Zdroje:

 

+ There are no comments

Add yours