Amazonský prales v ohrožení!


Podle nejnovější studie to vypadá pro amazonský prales špatně. Řešení je třeba hledat hned.

V odborném časopise Nature byla publikovaná odborná studie, která přichází s neblahými výsledky. Podle ní by měly do roku 2050 zhruba polovinu amazonského pralesa v Brazílii zasáhnout nenávratné změny, které ho poškodí. Amazonie údajně překročila bezpečnou hranici kvůli nedostatku vody, odlesňování i klimatu. Všechny tyto změny samozřejmě neblaze ovlivní i celý tamější ekosystém.

Bernardo Flores, který je hlavním autorem výzkumu, říká, že výsledky pro něj byly překvapením. Do roku 2050 by měl výrazně zrychlit stávající stav, kdy se prales stává slabším a homogennějším. Podle Florese je důležité na tuto skutečnost co nejrychleji reagovat. Překročení bodu zvratu totiž znamená i ztrátu kontroly nad tím, jak se celý systém zachová. Nutné bude mezinárodní opatření, protože je jasné, že ani zastavení lokálního odlesňování nezabrání kolapsu, pokud nedojde ke globálnímu snížení emisí oxidu uhličitého.

Podle této nové studie se odhaduje, že deset až čtyřicet sedm procent amazonských pralesů bude vystaveno složitým podmínkám, které mohou způsobit změny v rámci celého ekosystému, což by mělo neblahý dominový efekt na regionální klima.

V současné době je vykáceno asi patnáct procent amazonského pralesa a sedmnáct procent je znehodnoceno kvůli lidské činnosti. Dalších necelých čtyřicet procent může být vlivem dlouhotrvajícího sucha za poslední desetiletí oslabeno. Právě teplo je dalším velkým problémem, se kterým se Amazonie potýká. V období sucha jsou teploty v centrální a jižní části o dva stupně Celsia vyšší než před čtyřiceti lety. Modely pro tuto oblast bohužel nejsou vůbec příznivé. Předpokládají totiž, že roční maximální teploty mohou do roku 2050 vzrůst klidně až o čtyři stupně Celsia a počet suchých dní stoupne o deset až třicet ročně. Pro místní obyvatele to bude znamenat opravdu nesnesitelné vedro a zároveň se tím také sníží produktivita lesů.

Amazonský prales, kterému se také přezdívá „zelené plíce planety“, čekají krušné časy. Flores podotýká, že přijít o Amazonii by byl pro lidstvo obrovský problém. Proto je třeba dosáhnout čistých nulových emisí a čistého nulového odlesňování. A čím dříve, tím lépe.

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/studie-amazonskemu-pralesu-hrozi-ze-bude-do-roku-2050-nenavratne-poskozen

+ There are no comments

Add yours