Naše sídlo má novou zelenou střechu


Nová zelená střecha naší hlavní administrativní budovy má rozlohu 450 m2 a naplňuje hned několik ekologických funkcí, které jsou v souladu se strategií adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu.

Projekt slouží zejména ke zlepšení udržení vlhkosti v prostředí. Vegetace zpomaluje odpar dešťové vody a odizoluje poslední patro stavby zejména v letních měsících. „Naše nová zelená střecha ovlivní tepelný komfort budovy, zlepší její energetickou účinnost a přispěje k poklesu prašnosti v okolí. Jsem potěšen, že se Pražské služby podílejí na zvýšení odolnosti města vůči klimatickým změnám“, sdělil náš generální ředitel Patrik Roman a dodal: “Záměrně jsme zvolili extenzivní typ střechy, která plní více ekologických funkci a není potřeba její pravidelná zálivka. V neposlední řadě vznikne příjemné prostředí pro zaměstnance společnosti.“  

Realizace zelené střechy

Původní střecha byla opatřena střešní fólií a byla přístupná pouze za účelem běžné údržby. V rámci realizace projektu došlo k úpravám umožňující růst vegetace, navezení a rozprostření substrátů. Odborná firma vytvořila terénní modelace v podobě kopečků a vysadila suchomilné rostliny. V koordinaci s rozložením vegetačních souvrství proběhla také instalace mobiliáře a dalších prvků.

„Měl jsem možnost vidět novou zelenou střechu a musím říct, že se mi opravdu líbí. Pražským službám se podařilo skloubit jak ekologické, tak estetické aspekty. Zelené střechy dopomáhají snižování akumulace tepla v zastavěných částech města a přispívají k podpoře vsakování a zadržování srážkové vody. Střecha Pražských služeb navíc zajímavě opticky navazuje na blízký vrch Třešňovka. Tato aktivita přesně zapadá do koncepce Klimatického plánu hlavního města Prahy a já doufám, že další městské firmy budou Pražské služby následovat a podpoří rozšíření zelené infrastruktury v metropoli,“ zhodnotil novinku náměstek primátora Petr Hlubuček.

Projekt zelené střechy zařazen do soutěže

Momentálně je projekt zelené střechy Pražských služeb zařazen do druhého kola soutěže Adapterra Awards 2022, jejímž cílem je hledání a ocenění inspirativních projektů, které pomáhají přizpůsobit města, domy a krajinu klimatické změně. Nyní projekt musí posoudit odborná porota, která další projekty pošle do veřejného online hlasování. Vítězné soutěžní projekty by měly být známé v listopadu. Záměr a samotná realizace si vyžádali zhruba půl roku. Celkové náklady se pak vyšplhaly asi na 2 miliony korun.

+ There are no comments

Add yours