Na “oranžovo-zelené” profesionály z Pražských služeb je spoleh už 30 let, budoucnost chtějí mít ještě zelenější!


Spolehlivý partner a inovátor, dobrý zaměstnavatel. Záruka jistoty a kvality. Pražské služby slaví v letošním roce 30 let od založení. Za dobu své existence firma prokázala, že nabízí skutečně nepřEKOnatelný servis. V hlavním městě je nepostradatelnou součástí svozu směsného i tříděného odpadu, údržby ulic i parků, nemluvě o dalších odvětvích. Společnost nadále plánuje posilovat své postavení na trhu, snižovat negativní dopady na životní prostředí, edukovat veřejnost a zároveň pomáhat v předcházení vzniku odpadu.

Akciová společnost Pražské služby vznikla 1. února 1994, transformací státního podniku Pražské komunikace. Tím pro ni začala éra nepřetržitých změn, ekologizace a modernizace. Od roku 1997 je firma hlavním aktérem ve sběru, třídění a zpracování odpadu. Za důležitý mezník považuje spuštění spalovny ZEVO Malešice v roce 1998, kdy končí skládkování směsného odpadu, ze kterého nově vzniká tepelná energie, od roku 2010 také energie elektrická, dále pak rok 2023 a dokončení projektu GOLEM. Díky bohatým zkušenostem prokázaly Pražské služby za poslední tři dekády své existence profesionalitu nejen v nakládání se směsným odpadem. Postupem času spustily třídicí linky na papír a kovové obaly. Vzrostl počet sběrných dvorů, které pro město spravují, na deset z celkových dvaceti a obecně se firmě dařilo i v jiných odvětvích. „Málokdo ví, že se Pražské služby v minulosti zabývaly opravou nákladních aut, přívěsů i návěsů a jejich odbornými prohlídkami. Dnes již neexistující Závod 13 – Ústřední opravny pracoval i na finálním montování komunálních vozidel pro klienty z celé České republiky,“ přibližuje nedávnou historii tiskový mluvčí Alexandr Komarnický.

Pražské služby coby spolehlivý partner a inovátor

Společnost pracuje v současnosti na mnoha projektech, díky kterým nahlíží nejen na odpad jako na cenný zdroj. Jde třeba o výstavbu parkoviště v areálu ZEVO Malešice, kde škvára nahradila v podkladní vrstvě kamenivo. Důležitá je také úzká spolupráce s městem, například v roce 2023 na zavedení multikomoditního sběru nebo používání vody z kolektorů. Dále stojí za zmínku pilotní projekt sběru kuchyňských zbytků, provoz bioplynové stanice v Chrástu a vznik re-use pointů na sběrných dvorech. Firma rozšiřuje svůj vozový park o auta na ekologický pohon, sleduje celosvětové trendy a sama přichází s vlastními inovacemi. Testuje vozy na elektřinu i vodík a pečlivě se připravuje na závazky, vyplývající z klimatického plánu hlavního města.

„Pražské služby si od prvního dne svého fungování vzaly za své zlepšovat životní prostředí v metropoli a chránit zdraví všech jeho obyvatel. Ani po 30 letech se na naší filozofii nic nezměnilo. Garantuji Pražanům, že jim budeme i nadále poskytovat nejlepší servis, jaký můžeme nabídnout,“ říká předseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti Patrik Roman a dodává: „Nic z toho by ale nebylo možné bez našich zaměstnanců. Všem, kteří denně v ulicích metropole sváží odpadky, starají se o koše, chodníky i silnice, městskou zeleň, dopravní značky, sběrné dvory, třídicí linky, ZEVO Malešice a tak dále, patří velké poděkování za jejich skutečně špičkovou práci a často také osobní nasazení. V neposlední řadě pak nemohu zapomenout ani na administrativní pracovníky, vedoucí a ředitele, kteří se starají o bezchybný chod celé firmy.“

Zelenější budoucnost

Dynamicky se měnící svět znamená pro Pražské služby nové výzvy a další rozvoj nejen na poli odpadového hospodářství. Do budoucna je pro společnost klíčové pokračovat ve snižování negativních dopadů na životní prostředí. Jako stěžejní vnímá Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030 i realizaci vlastních, zelených projektů. „Klademe důraz na další ekologizaci našeho provozu. Chceme s pomocí Pražanů zvýšit podíl tříděného odpadu a zároveň snížit vlastní uhlíkovou stopu i energetickou náročnost budov, například instalací fotovoltaických panelů, využíváním dešťové vody, nebo snížením spotřeby fosilních paliv. Do roku 2030 plánujeme mít 75 procent vozového parku na nízkoemisní pohony, podmínkou je ale zajištění adekvátního financování. Je před námi ještě mnoho práce, na kterou se vážně těšíme, protože jsme si jistí, že to společně všechno zvládneme, jako doteď,“ uzavírá místopředseda představenstva společnosti a ředitel Závodu Úklid a čištění komunikací František Hodan.

+ There are no comments

Add yours