Pražské služby svezly loni znovu více tříděného odpadu, vyrobily rekordní množství elektřiny a postaraly se o zeleň na ploše patnácti „Václaváků“


Pražské domácnosti třídily v roce 2023 opět o něco více, naopak v černých popelnicích na směs skončilo odpadků méně. U obyvatel vzrostl meziročně zájem hlavně o separaci bioodpadu do hnědých kontejnerů, jak ukazují statistiky Pražských služeb. Rekordní rok zažila spalovna ZEVO Malešice, která z odpadu vyrobila nejvíce elektrické energie v historii. V letošním roce se chce firma s pomocí lidí zaměřit na optimalizaci svozu.

V černých popelnicích skončilo loni celkem 253 806 tun odpadu, což je meziročně o asi 2 200 tun méně. Oproti tomu celkový podíl tříděného odpadu v barevných nádobách vzrostl na 80 431 tun, meziročně o více než 5 procent. „Nárůst jsme zaznamenali téměř u všech komodit, nejvíce u bioodpadu. V hnědých nádobách nashromáždili Pražané 15 265 tun zbytků rostlinného původu, cca o pětinu více než rok předtím. Více se vytřídilo také papíru, plastu, skla i kovu,“ říká tiskový mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický. Čísla za minulý rok podle něj opět potvrdila, že lidem na třídění skutečně záleží.

Vyrobili rekordní množství elektřiny z odpadu 

Rok 2023 byl rekordní i pro Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) Malešice. Ve spalovně končí veškerý odpad z černých popelnic v Praze. Díky moderním technologiím tu z něj vyrobí teplo i elektrickou energii. V loňském roce bylo takto zužitkováno 354 851 tun smetí. Pražské služby dodaly do distribuční sítě nejvíce elektřiny v historii, celkem 75 330 megawatthodin. „Takové množství proudu vystačí na celý rok více jak 20 tisícům pražských domácností. Jen pro porovnání: Jaderná elektrárna Temelín, která má v Česku největší instalovaný výkon, vyrobila v roce 2023 něco málo přes 16 milionů megawatthodin elektrické energie. ZEVO Malešice je tak na 0,5 procentech výkonu Temelína. Tady nezbývá než zabrat, protože skutečně máme v tomto směru co dohánět,“ dodává s úsměvem Komarnický.

Odpadky z malých košů, údržba tunelů i patnácti „Václaváků“ zeleně

Druhá největší městská firma se v části metropole stará i o svoz obsahu 8 700 malých košů. Loni z nich vyvezla celkem 4 665 tun odpadků napříč celou Prahou, v centru nebo v některých parcích. Zahradníci se postarali o více než 630 tisíc metrů čtverečních zeleně, to je jako patnáct Václavských náměstí. Na zimní údržbu komunikací padlo přes 14 600 tun soli a 5 000 tun solného roztoku, tzv. solanky. Pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy provedly Pražské služby třikrát důkladné čištění všech hlavních silničních tunelů ve městě.  

V roce 2024 plánují občanům dál poskytovat kvalitní servis 

Letos se chtějí Pražské služby zaměřit na optimalizaci svozu multikomoditního sběru nebo na další edukaci veřejnosti. „Důležitá je pro nás především spolupráce Pražanů. Stačí co nejvíce zmenšit objem odpadu před jeho vyhozením. Leccos je možné roztrhat, nebo sešlápnout. Přitom právě tato drobnost pomůže uvolnit místo v popelnici pro ostatní. Pokud zůstanou žluté nádoby i přesto pravidelně přeplněné, mohou se lidé obrátit na svou městskou část, odbor životního prostředí. Ať už napřímo, přes mobilní aplikaci Moje Praha nebo stránku odpady.mojepraha.eu. O navýšení počtu kontejnerů, nebo častějším svozu rozhodují úředníci. Stejné řešení platí samozřejmě u všech barevných popelnic,“ uzavírá Alexandr Komarnický.

PŘÍLOHA

Množství odpadu ve sběrných nádobách od občanů v letech 2017–2023, v tunách:

Rok Papír Plast Sklo Tetrapak Kov Bioodpad Tříděný Σ Směsný Σ
2017 22 488 13 897 16 617 981 144 n/a 54 127  250 198
2018 23 602 14 689 17 396 1 000 262 n/a 56 949  253 801
2019 24 703 15 677 18 429 1 081 421 n/a 60 311 255 514
2020 23 947 15 458 18 437 1 120 629 4 995 64 587 257 754
2021 24 729 16 039 19 048 1 116 757 6 435 68 124 260 547
2022 25 766 16 625 19 141 1 127 831 12 846 76 335 256 010
2023 26 817 17 141 19 336 947 925 15 265 80 431 253 806

+ There are no comments

Add yours