Zimní údržba silnic v Evropě. Kdo by se od nás mohl učit?


S příchodem zimy a sněhu se silnice i chodníky stávají náročným terénem pro mnoho obyvatel měst. Odpovědnost za udržení plynulosti či bezpečnosti silničního provozu během extrémních zimních podmínek spočívá na bedrech vozového parku určeného pro údržbu komunikací. V České republice, v období od 1. listopadu do 31. března, týmy nepřetržitě pracují na odstraňování sněhu, náledí či námrazy z vozovek.

Jak funguje zimní údržba u nás?

Zimní údržba v Praze je řízena Plánem zimní údržby komunikací hlavního města Prahy, který schvaluje Rada hlavního města Prahy pro každou konkrétní zimní sezónu. Za implementaci tohoto plánu zodpovídá společnost Technická správa komunikací hlavního města Prahy a.s. (TSK). Většina kapacit pro zimní údržbu, kterými disponují Pražské služby (https://www.psas.cz/zimni-udrzba), je vyhrazena pro potřeby hlavního města.

Pražské služby investují každoročně desítky milionů korun do nákupu posypových materiálů pro zimní údržbu komunikací v Praze, konkrétně do posypové soli a chloridu vápenatého. Od dodavatelů v případě nepříznivého počasí odebírají až 500 tun posypové soli denně. Pražské služby jsou jedním z dodavatelů, které zajišťují zimní údržbu komunikací pro městskou firmu TSK, přičemž náklady na zimní údržbu v Praze se pohybují v řádech stovek milionů korun.

Pražské motoristické komunikace jsou systematicky řazeny do tří pořadí podle jejich významu pro město. Zařazení konkrétních silnic a chodníků si můžete prohlédnout zde (https://zimniudrzba.tsk-praha.cz/imapa.aspx). 

Pražské služby se pod záštitou TSK rovněž podílejí na úklidu chodníků, zastávek MHD a dalších klíčových lokalit s rozsahem 1 650 kilometrů z celkových 1 734 kilometrů zařazených do zimní údržby. Přes 874 pracovníků (z toho 809 pracovníků Pražských služeb a jejich dodavatelů) je rozděleno do dvou základních režimů – pohotovosti v ranní a noční směně každý pracovní den. V období, kdy nejsou vyžadovány výkony související se zimní údržbou, se celkem 794 pracovníků věnuje úklidovým či odborným pracím dle aktuálních požadavků TSK.

V případě zimního zásahu vyráží také 80 strojních mechanismů (z toho je 76 Pražských služeb) na mechanizovaný úklid a ostatní pracovníci dočišťují úseky, které jsou vhodné k ručnímu zásahu nebo je stroj vyčistit nedokáže. Pro potřeby města je 80 strojů připraveno vyrazit i v noci. Nově také v údržbě pomáhá více multifunkčních vozů, které se nasazují na údržbu chodníků ve dvou směnách. 

Finsko: s rozvahou a přesností

Finsko, jedna z evropských zemí, která se může pyšnit vynikající zimní údržbou silnic. Klíčovým prvkem finského přístupu je systematický, precizní postup. Finské silniční úřady využívají moderní technologie, jako jsou sněhové radary a speciální senzory, ty umožňují přesné měření vrstvy sněhu na vozovce. Tímto způsobem dokáží optimalizovat výdaje na sůl či písek, čímž zároveň i minimalizují negativní dopady na životní prostředí.

Švýcarsko s Rakouskem na vrcholu žebříčku

Nejlépe uklizené komunikace naleznete ve Švýcarsku a Rakousku. Podle ředitele Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Miroslava Němce, jsou švýcarští i rakouští kolegové jedničkou v této oblasti. Jejich vynikající úroveň údržby je podporována špičkovými dopravními a mechanizačními prostředky – především díky finančním zdrojům, které v této oblasti dosahují zcela odlišných rozměrů než v České republice.

Jaká je situace mimo Evropu?

Mimo Evropu se zimní údržba silnic liší v závislosti na konkrétní geografické lokalitě a klimatických podmínkách dané oblasti. V zemích s extrémními zimami, jako Kanada a Rusko, jsou nasazeny rozsáhlé technologické systémy a silniční úřady využívají velký počet specializovaných vozidel. V některých oblastech v Rusku také vykonávají službu těžké technické stroje, například sněhové frézy, které pomáhají účinně zvládat velké sněhové nánosy. Naopak v oblastech s mírnějším zimním klimatem, například v Austrálii nebo v některých částech Jižní Ameriky, není zimní údržba tak rozsáhlá a specializovaná. 

Příchod zimy spolu se sněhem vystavuje silnice či chodníky v Evropě náročným podmínkám, což klade vysoké nároky na jejich údržbu, které nemusí být vždy splněny ke spokojenosti všech občanů. U nás, i u našich sousedů ale dělají silničáři maximum pro to, aby zajistili co nejbezpečnější pohyb lidí i automobilů v případě sněhové nadílky. 

Zdroje:

https://www.psas.cz/zimni-udrzba

https://zelenavlna.rozhlas.cz/nejlepe-udrzovane-silnice-jsou-ve-svycarsku-a-rakousku-7916904

https://www.dopravniznaceni.com/autem-na-dovolenou-a-udrzba-silnic-v-eu-kde-se-nejvic-soli

https://www.auto.cz/myty-a-pravda-o-soleni-silnic-opravdu-silnicari-zaspali-problem-pry-mame-hledat-jinde-127552

https://www.sul-posypova.cz/jak-probiha-zimni-udrzba-silnic-a-dalnic-v-ceske-republice/

https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/zimni-silnice-u-nas-a-v-nemecku-co-maji-spolecne-a-co-jine-20121211.html

https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/silnicari-silnice-komunikace-posyp-udrzba-sus-sul.A190211_456925_plzen-zpravy_vb

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/aktuality_z_prahy/zimni_udrzba_komunikaci_v_praze.html

https://www.prazskypatriot.cz/prazske-sluzby-koupi-pro-zimni-udrzbu-komunikaci-stovky-tun-posypovych-materialu/

+ There are no comments

Add yours