Re-use pointy se valí do Prahy


Pražské služby aktuálně provozují už čtyři Re-use pointy, jejichž zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy. Rozšiřování Re-use pointů je součástí koncepčního dokumentu Cirkulární Praha 2030 – Strategie hl. m. Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku, který se mimo jiné soustředí na předcházení vzniku odpadu a implementaci principů oběhového hospodářství v podmínkách hlavního města.

Strategie vznikla v návaznosti na přijatý Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030. Ten si klade za cíl snížit emise CO2 o 45 % do roku 2030 a úplné dosažení uhlíkové neutrality je stanoveno na rok 2050. Minimalizace vzniku nového odpadu a zároveň snaha, co nejdéle udržet věci v oběhu jsou jedním ze způsobů, jak tento ambiciózní plán naplnit. Předměty a věci, které by nadále ještě mohli někomu sloužit, častokrát zbytečně končí jako odpad v popelnici, pohozené u kontejneru, na skládce či ve spalovně.

V Re-use pointu dostávají věci druhou šanci. Tím se přirozenou formou předchází vzniku odpadu. „Re-use centra dávají občanům možnost, se chovat více odpovědně a ekologicky, a zároveň jsou alternativou ke konzumnímu způsobu života,“ říká náš tiskový mluvčí Radim Mana.

Jak to v Re-use pointu funguje?

Re-use pointy v zásadě fungují tak, že do nich lze předměty přinést, anebo je také možné si věci po předchozí rezervaci převzít. Přinesené předměty posoudí proškolená obsluha sběrného místa a rozhodne, zda jsou vhodné pro umístění v Re-use pointu. Ty přijaté pak nahraje do aplikace Nevyhazujto, kde jsou v první dva týdny viditelné pro partnerské a neziskové organizace. Po uplynutí této doby se pak věci zobrazí i pro ostatní uživatele.

Ve zmíněné aplikaci je pak možné si předmět rezervovat a posléze si ho vyzvednout v konkrétním Re-use pointu. „Lidé nám nejčastěji nosí starý nábytek, knihy, sportovní vybavení, kuchyňské potřeby či bytové doplňky. Přebíráme i některé dětské hračky, ale z hygienických důvodu to neplatí pro ty plyšové,“ říká Radim Mana a dále upřesňuje: „Z totožného důvodu Re-use pointy nepřijímají oblečení a textil. Zákaz platí také pro jakoukoliv elektroniku, a to kvůli bezpečnosti.“ 

Současnost i budoucnost pražských Re-use

Celkem na pěti místech mohou Pražané využít služeb Re-use pointů. Čtyři z nich provozují Pražské služby. Nejnovější se nachází na sběrném dvoře ve Kbelích v Praze 19, kde byl provoz zahájen na podzim loňského roku. Další jsou pak v Praze 4, 9, 12 a 20. Pátý Re-use point v ulici Chvalkovická nespadá pod správu Pražských služeb, i tak je k dispozici všem občanům města.

V roce 2022 obyvatelé metropole odevzdali do Re-use pointů spadající pod Pražské služby více než 3300 předmětů. Převzato jich bylo téměř 2700 kusů. Na Re-use pointu Chvalkovická byly v loňském roce přijaty a následně předány nižší stovky předmětů.

Pražské služby předchází vzniku odpadu

Tématu předcházení vzniku odpadu a naplnění principů cirkulární ekonomiky se Pražské služby věnují i v rámci svým marketingových aktivit a kampaní. V minulých letech největší pražská svozová firma představila kampaň Jde to i jinak! Ta upozorňovala na negativa používání jednorázových odpadů a zároveň poukázala na ekologicky mnohem šetrnější alternativy. „Síťovky namísto igelitových tašek, opakovatelně využitelné hrnky namísto těch papírových, opakovaně použitelné nápojové lahve namísto plastových PET lahví a podobně,“ přiblížil Radim Mana a na závěr prozradil: V letošním roce se Pražané mohou těšit na pokračování této kampaně. V nové sérii vtipných a zároveň edukativních videí se opět objeví herec Vašek Matějovský, se kterým společně popularizujeme tématiku a trendy odpadového hospodářství již několik let.“

Historie metropolitních Re-use center se začala psát na podzim roku 2020, kdy byl zahájen provoz prvního pointu na sběrném dvoře Pod Šancemi ve Vysočanech. 

Kde najdete Re-use pointy:

Zakrytá, Praha 4 – Záběhlice

Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany

Generála Šišky, Praha 12 – Modřany

Jilemnická, Praha 19 – Kbely

Chvalkovická 3, Praha 20 – Horní Počernice (neprovozují PSAS)

+ There are no comments

Add yours