Z kropicích vozů jsou sněžné pluhy a sypače, technika Pražských služeb je na zimu připravená


Blížící se zimní období zaměstnává v těchto dnech pracovníky Pražských služeb. V garážích druhé největší městské společnosti kontrolují poslední detaily, aby byla technika dokonale připravená a mohla v případě potřeby kdykoli vyjet do ulic. Jedná se dohromady o 135 speciálních vozů, které čekají na pokyn Technické správy komunikací (TSK). Bez něj by nemohly na své pevně dané trasy ani v případě sněhové kalamity.

Technici Pražských služeb v těchto dnech dokončují přestavby vozů, které v létě pravidelně čistily nebo ochlazovaly metropoli. Cisterny na korbách a kropicí lišty, respektive samosběrné technologie, nahradily nástavby na posypový materiál a sněhové radlice. Všechny vozy musí upravit před nástupem zimní sezony, která začíná 1. listopadu a končí posledním březnem. „Do termínu zbývá jen pár dní, kolegové ale nezahálí, proto bude do posledního října technika nejen připravená, ale i odzkoušená. Zima nás v tomto ohledu rozhodně ani letos nezaskočí,“ říká mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický. Samotná přestavba jednoho takového vozu trvá třem až čtyřem pracovníkům zhruba dvě hodiny čistého času.

Na nadcházející zimní období má druhá největší městská společnost k dispozici celkem 60 kusů velké techniky, která se bude v případě sněhové nadílky starat o průjezdnost a údržbu silnic. Dalších 75 menších vozů se kromě vozovky postará také o údržbu chodníků. „Chtěli bychom zdůraznit, že naše technika vyjíždí vždy výhradně na pokyn TSK, protože ta má podle zákona zodpovědnost za správu komunikací. My sami můžeme jen doporučit, že je podle našich zkušeností vhodné vyjet. Do té doby jsme každopádně vždy v permanentní pohotovosti,“ vysvětluje Komarnický. Odmítá, že by kdy firma nebo její zaměstnanci sněžení zaspali, jak lidé často neprávem a mylně interpretují fakt, že kolem jejich domu není zrovna dokonale uklizeno. Stále navíc existuje řada lokalit, které město v zimě neudržuje vůbec.

Řidiči Pražských služeb se drží předem stanovených tras, schválených TSK. Každá z nich je dlouhá maximálně 50 kilometrů. Sypače mají na korbě cca 5 tun soli a 2 tuny solného roztoku neboli solanky, což na tuto vzdálenost vystačí. Když svou trasu řidič dokončí, a dostane pokyn ji projet znovu, vrací se do areálu Pražských služeb pro doplnění materiálu. V případě kalamitního stavu pak posádky upřednostňují dle instrukcí Technické správy komunikací především hlavní trasy a silnice, které vedou k takzvané kritické infrastruktuře. Následně se údržba zaměřuje na vedlejší komunikace. Má to svá pravidla, nikdy se nejedná o dílo náhody.

S přestavbami vozů z letní techniky na zimní a opačně začali v Pražských službách před více než 20 lety. Postupně se proces zjednodušil a zdokonalil. Dnes už se nad tím nikdo nepozastavuje, jde o naprostou samozřejmost. Modularita nástaveb jednak umožňuje efektivní celoroční využití vozového parku, jednak ulehčuje pravidelné posezónní kontroly techniky.

+ There are no comments

Add yours