Stromy pod ochranou MŽP


Podobně jako mají své ochranné pásmo vodovody, kanalizace či elektrické nebo optické kabely, nově by ho měly získat i stromy.

O důležitosti městské zeleně toho bylo řečeno dost. Zajišťuje stín, zachytává hluk a prach, a především ochlazuje vzduch v horkých dnech. Bohužel zatímco horkých letních dní každý rok přibývá, stromů ve městech spíše naopak. Tímto problémem se začalo nově zabývat Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které chystá i novelu zákona, která by právě na městskou zeleň měla také myslet.

Ministr životního prostředí Petr Hladík si uvědomuje, že stromy ve městech mají svou nenahraditelnou hodnotu, a tudíž by také měly mít své vlastní ochranné pásmo, stejně jako elektřina, plynovody a jiná infrastruktura. Je podle něj nepřijatelné, že se kácí stromy a nevysazují se místo nich nové. Ochranné pásmo by mělo zajistit, že města budou díky stromům i nadále místa, která jsou příjemná k žití i v době veder.

Ministerstvo chce zajistit, aby se v okolí stromů nemohly v okolí stromů provádět neodborné práce či výkopy, jak je tomu v dnešní době v mnoha obcích. Takto je často narušován kořenový systém stromů, které postupně začnou odumírat zevnitř a znamená to jednak jejich konec, ale také to, že se stávají pro své okolí nebezpečnými. Díky připravované novele by se nově zásahy do ochranného pásma stromořadí na různých veřejných prostranstvích mohli provádět pouze se souhlasem obce a také za patřičných, přísně a odborně stanovených podmínek.

Další věc, na kterou se chce ministerstvo životního prostředí zaměřit, jsou transparentní pravidla kompenzací za pokácené stromy. Měla by tak být zachována jednoduchá hierarchie priorit, jako tomu mají například v sousedním Rakousku. V první řadě by stromořadí měla být zachována. Pokud to z různých důvodů nelze, pak by stromy měly být nahrazeny s náležitou péčí v dané lokalitě, případně jiné vhodné. V tom úplně nejzazším případě by stavebníci měli kompenzaci za pokácené stromy a jiné dřeviny posílat do speciálního fondu obce.

Všechny tyto návrhy aktuálně ministerstvo konzultuje s odborníky, zástupci hospodařících subjektů i resorty, kterých se to týká. Oficiálně by chtělo projednávání zahájit během podzimu, aby v první polovině roku 2024 mohl být návrh změn předložen vládě a Poslanecké sněmovně.

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mzp-chce-posilit-ochranu-stromu-v-ulicich.maji-mit-sva-ochranna-pasma-podobne-jako-podzemni-site

+ There are no comments

Add yours