Kam mizí odpad z jídelen a restaurací? Tajemství gastroodpadu


Jste právě na večeři ve své oblíbené restauraci, jídlo je skvělé a atmosféra ještě lepší. Napadlo vás ale někdy, co se stane se zbytky, které zůstaly na vašem talíři? Co se děje s odpadem z jídelen a restaurací a jak můžeme přispět k jeho efektivnímu zpracování? Tyto otázky se často přehlíží, přestože má odpad z gastronomie značný ekologický a hospodářský dopad.

Gastroodpad jako skrytý problém

Odpad z jídelen a restaurací, často označovaný jako „gastroodpad,“ je široký termín zahrnující vše, co zůstane nedojedené na talířích zákazníků nebo co se v kuchyni nestihne spotřebovat. Jedná se o biologicky rozložitelný odpad, který by neměl  končit v černých popelnicích na směs.

Největším problémem gastroodpadu je, že se často hromadí na skládkách, kde se může začít rozkládat a produkovat metan – silný skleníkový plyn,  který má negativní dopad na životní prostředí.

Původci gastronomického odpadu by  správně měli mít uzavřenou smlouvu se specializovanou firmou (https://www.psas.cz/gastroodpad), která se o zbytky  odborně postará.

Svoz tohoto odpadu je u Pražských služeb (https://www.psas.cz/gastroodpad) zajištěn formou výměnného způsobu sběrných nádob. Ty mají dvě velikosti, 30 nebo 120 litrů, a jsou opatřeny těsněním proti šíření zápachu. Do větší patří odpad z kuchyní: zbytky jídel, polévky, zkažené potraviny, zbytky ovoce, zeleniny a další. Druhá, menší, je určená jen pro sběr jedlých olejů a tuků. Je důležité dodržovat toto rozdělení, případné smíchání by totiž mohlo znehodnotit celý obsah nádoby.

Gastroodpad má v dnešním moderním světě své využití. Zbytky jídel z HORECA sektoru v Praze  se vozí do okolních bioplynových stanicích, kde se vyrábí BIOplyn. S ním mohou lidé topit, ohřívat vodu nebo ho používat jako palivo do aut. Z jedné tuny gastroodpadu je možné získat 381 kWh elektřiny, což  by průměrné domácnosti vystačilo na necelé dva měsíce. Ze zbytků se vyrábí i digestát, který se v zemědělství používá jako hnojivo.

Jaké jsou další výzvy spojené s gastroodpadem?

Množství odpadu

Gastronomický odpad tvoří velký podíl celkového komunálního odpadu. Jídlem se plýtvá a potraviny často končí v popelnicích, což je neefektivní, jak z ekologického, tak ekonomického hlediska. Velkou výzvu spojenou s gastroodpadem tak jednoznačně představuje snížení jeho množství. Majitelé restauračních zařízení by měli věnovat zvýšenou pozornost tomu, kolik zbytků produkují a sestavovat menu efektivněji.

Obalové materiály

Nezanedbatelnou součástí odpadu, který produkují restaurace a jídelny, jsou také obalové materiály. Jejich množství se neustále zvyšuje, a to hlavně kvůli rostoucímu trendu dovozů. Podniky by to neměly brát na lehkou váhu, i přes to, že tento druh odpadu nekončí v jejich popelnicích. Jako možné řešení se dále nabízí přechod na recyklovatelné nádoby a tašky a motivace zákazníků k používání vlastních obalů.

Gastroodpad si zasluhuje více pozornosti, neboť má značný vliv na životní prostředí a hospodářství. Řešení této problematiky je ale velmi komplexní a zahrnuje změny v chování a postupech jak restaurací, tak i jejich zákazníků.

Zdroje:

https://www.psas.cz/gastroodpad

https://www.komwag.cz/odpady/jak-spravne-tridit/gastroodpad

https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/gastroodpad-trideni-zbytky-jidel-vyuziti-plyn-elektrina.A221102_690561_olomouc-zpravy_stk

+ There are no comments

Add yours