Co do koše doma nepatří?


Správné třídění odpadu v domácnosti je důležitým krokem k ochraně životního prostředí. Kromě toho, co třídit do jednotlivých kontejnerů, je ale dobré si také uvědomit, že se v našich domácnostech často nacházejí věci, které do koše rozhodně nepatří. Některému odpadu je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, zvláště pak tomu nebezpečnému. Proto se dnes společně zaměříme na otázku: Co do koše doma nepatří?

Baterie a akumulátory

Do koše byste rozhodně neměli vhazovat vyřazené baterie či akumulátory. Ty v sobě totiž často obsahují nebezpečné chemikálie, které mohou kontaminovat ovzduší, půdu nebo vodu. A věděli jste, že právě baterie se dají z 65 % dále zpracovat? Vyhraďte si proto na použité baterie prostor, kde je budete moci bezpečně skladovat. Mělo by se jednat o suché místo pokojové teploty v dostatečné vzdálenosti od malých dětí. Až se vám baterií nahromadí doma více, lze je rovnou odnést do obchodu, kde jste je koupili. Často je můžete odevzdat i ve školách, firmách nebo pražské zoo. Případně se dají využít sběrné dvory Pražských služeb. Jejich seznam naleznete zde (https://www.psas.cz/sberne-dvory).

Léky a chemikálie

Léčiva s prošlým datem spotřeby nebo nevyhovující jakostí musí být zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo životního prostředí. Do koše tedy nepatří, kam s nimi? Je to jednoduché. Zaneste je do nejbližší lékárny, která je povinna, je od vás převzít. Tam budou skladovány v uzamčených plastových kontejnerech a následně odvezeny vývozcem nebezpečného odpadu.

Elektronika

Rozbil se vám telefon a pořídili jste si nový? Pokud se potřebujete starého zařízení zbavit, rozhodně jej nevhazujte do běžného odpadu. Vysloužilou elektroniku lze odevzdat při nákupu nové. Obchodníci s elektronikou mají ze zákona povinnost od vás staré elektrospotřebiče převzít a zajistit jejich ekologickou likvidaci. Pokud jde o menší elektroniku, jsou tu pro vás také červené kontejnery (https://www.cervenekontejnery.cz/), které slouží ke zpětnému odběru elektrozařízení. V případě větších spotřebičů je možné opět využít služeb sběrných dvorů (https://www.psas.cz/sberne-dvory).

Oleje a tuky

Nevíte, kam s olejem, na kterém jste právě připravili večeři? Použitý jedlý tuk a olej slijte do uzavíratelné plastové nádoby, ideálně PET lahve. Po naplnění ji vhoďte do popelnice vyhrazené k odběru použitého oleje. Pokud se ve vašem blízkém okolí žádná nenachází, můžete plné nádoby odevzdat zdarma na sběrném dvoře (https://www.psas.cz/sberne-dvory). Důležité je hlavně nevylévat olej do dřezu nebo záchodu. Tuk v potrubí tuhne, a tím způsobuje nižší průtočnost, v nejhorších případech i úplné ucpání. Není to ekologické a ze zákona vám za to hrozí i tučná pokuta. 

Barvy a laky

Máte radost z nově vymalovaného obývacího pokoje, ale co provést se zbytky barev, které vám zůstaly? Zkuste je darovat někomu, komu mohou ještě posloužit. Pokud se vám to nepodaří, nebo se jedná opravdu o malé množství, snadno se těchto zbytků zbavíte na jednom ze sběrných dvorů (https://www.psas.cz/sberne-dvory).

Žárovky a zářivky

Situace se žárovkami je poněkud zapeklitější. V případě, že se jedná o klasickou, reflektorovou nebo halogenovou žárovku, je možné ji jednoduše vyhodit do směsného odpadu. Ostatní typy světelných zdrojů do koše ve vaší domácnosti nepatří. Ale nezoufejte, můžete je odevzdat k recyklaci na sběrném dvoře (https://www.psas.cz/sberne-dvory), a to třeba i společně s již zmíněnou krabičkou použitých baterií, prošlých léků nebo lahví s olejem.

Zdroje:

https://www.psas.cz/sberne-dvory

https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/mapy_a_seznamy/stabil_sberny_nebezp_odpadu_vPraze.html

https://www.prumyslovaekologie.cz/info/baterie-do-kose-nepatri-

https://lekarna.agel.cz/o-nas/novinky/221209-prosle-leky

https://www.cervenekontejnery.cz/

https://www.samosebou.cz/2019/01/08/kam-vyhodit-stary-pocitac-monitor-ci-tablet/

https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/sber_jedlych_tuku_a_oleju.html

https://www.products.pcc.eu/cs/blog/co-je-nebezpecny-odpad-definice-a-typy/

https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/novinky_a_pilotni_projekty/praha_rozmistila_desitky_nadob_na.html

https://www.svet-svitidel.cz/clanky-detail-jak-spravne-zlikvidovat-urcite-typy-zarovek.htm

https://www.ecobat.cz/trideni-baterii-u-vas-doma/

+ There are no comments

Add yours