Uklizené Beskydy


Během letošního ročníku akce Poděkuj horám dobrovolníci horám opravdu poděkovali. A to nejlépe, jak jen mohli! Odměnili se jim totiž důkladným úklidem.

Podobných akcí na našem území přibývá. Každoročně se od jara organizují desítky až stovky dobrovolníků, kteří společně uklízí přírodu kolem nás. Je skvělé, že se zapojují i školy, školky a obecně rodiče s dětmi, protože to nejmladší generaci vede k tomu, aby se o přírodu kolem sebe starala a vzniku nepořádku kolem nás tak ideálně rovnou předcházela.

Akce Poděkuj horám navazuje na aktivity spolku Čisté Beskydy, které probíhají od roku 2015. Tehdy velmi spontánně začala skupinka běžců v Beskydech uklízet. Postupně se k nim každý rok přidávali další a další a v roce 2019 už se jednalo o velkou akci, které se zúčastnilo bez mála pět tisíc lidí.

Letošního ročníku, který se konal 28.9. se zúčastnilo asi 2000 lidí a společnými silami uklidili z lesů a okolí silnic asi 5,5 tun odpadu. Akce se ale letos nespecializovala jen na úklid. Nově byla součást také výsadba nových stromů, přesněji buků. Těch se v lokalitě zasažené kůrovcem a houbou václavkou vysadilo asi 1000 kusů.

Jak říká předsedkyně spolku Čisté Beskydy Kateřina Piechowicz, celá akce má hlavně symbolický charakter. Důležité je především poukazovat na skutečnost, že mezi námi stále žijí lidé, kterým bohužel připadá normální vyhazovat do přírody kolem sebe odpadky. Co se týče vysazování, tak to zase připomíná, že kůrovec se šíří především kvůli suchu, které je díky klimatické změně stále větším a větším problémem.

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pri-akci-podekuj-horam-budou-lide-v-beskydech-sbirat-odpadky-a-sazet-stromy

+ There are no comments

Add yours