Univerzitní freeshopy mohou být laboratoří cirkulárních principů. Blýská se na lepší časy?


Klimatická změna, udržitelný život, ekologie, omezování plastů – to je jen výčet několika věcí, které nabírají na své váze v dnešním globalizovaném světě. Na tyto trendy reagují také vzdělávací instituce i studenti a Česko není výjimkou.

Sdílej, vyměňuj a ušetři

Asi nejdál to dotáhla Česká zemědělská univerzita (ČZU). Pražská univerzita je dokonce zapojena do projektu V4GU, který podporuje zelené univerzity a projekty v zemích Visegrádské čtyřky. Udržitelným myšlením se to na kampusu jen hemží. Ačkoli třídící koše a další systémy třídění jsou evergreenem už takřka ve všech školních institucích, na ČZU je třídění a následná recyklace povznesena o stupeň výš. Na kampusu tak například nechybí kompost nebo přístroj na filtrovanou vodu ze kterého si studenti mohou naplnit své vlastní láhve. Kampus také zahrnuje zero-waste obchod a nechybí ani univerzitní freeshop. Obchod, kde nepotřebujete peníze. Stačí přinést něco, co už sami nevyužijete a odnést si zas přesně to, co vám doma chybí. Princip funguje v podstatě na čisté cirkulární ekonomice, která předchází vytváření odpadu. Ve freeshopu lze najít například oblečení, nádobí, koše na prádlo nebo knihy.

Dalším střípkem do oběhového hospodářství je možnost sdílení aut, tzv. carsharing. Ten s ČZU vytvořily také další dvě pražské vysoké školy – ČVUT A VŠE. Po Praze tak studenti mohou využít hned několik aut – ať už přímo u zmíněných univerzit, tak i v dalších předem určených zónách. Od května 2020 je mezi dostupnými vozy také možnost elektricky poháněných. V současnosti také pražský carsharing mohou využívat studenti a zaměstnanci všech vysokých škol.

Morava vs. Praha

Pražské školy ale nejsou jediné, kde vznikají projekty s myšlenkou udržitelnosti. Napříč republikou vznikají různé iniciativy, spolky a projekty. Jedním takovým spolkem je například Udržitelný Palacký v Olomouci, který působí na Univerzitě Palackého v Olomouci (UP). Mezi aktivity spolku patří od počátku osvětové akce, sběr odpadů, ale také komunitní zahrada na vysokoškolských kolejích a stejně jako na ČZU – univerzitní freeshop. Dokonce se jedná o první freeshop, který na území české univerzitě vznikl (v roce 2017) a z kterého si poté vzala inspiraci pražská univerzita. 

Celý projekt byl od začátku pod taktovkou studentů ze spolku, pro které je udržitelnost důležitým tématem ve společnosti. „Cirkulární neboli oběhovou ekonomiku chápu jako jeden z nezbytných základních pilířů udržitelné budoucnosti, a to společně s myšlenkami ne-růstu a s ním spojeným omezováním spotřeby. Cirkularita je vlastně inspirace přírodou s jejími dokonale uzavřenými cykly a následná aplikace těchto principů do lidského světa. Je dobré si připomenout dvě důležité věci – to, že v přírodě jednoduše řečeno neexistuje odpad, jelikož vše se živí nebo přetváří v něco nového, a že žijeme na planetě s omezenými zdroji, které jsme však doposud využívali hrozně neefektivně a sobecky,” uvedla k tématu Veronika Miklíková, členka olomouckého spolku Udržitelný Palacký a dodala: „Principy cirkulární ekonomiky jsme se snažili akcentovat už od počátků fungování Udržitelného Palackého – nejlepším příkladem jsou námi pořádané výměny oblečení (tzv. clotheswapy) nebo hlavně náš studentský Freeshop.”

Není divu, že se podobné projekty stále častěji objevují i na jiných školách v Česku. Skoro by se dalo říct, že univerzity mohou fungovat jako pomyslná laboratoř k vyzkoušení toho, zda cirkulární principy reálně fungují. A zdá se, že jejich obliba stoupá. A jak praví staré známé rčení – co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. Nakonec to přeci jen vypadá, že se blýská na lepší budoucnost.

Podobně jako freeshopy fungují také pražské Re-Use pointy ve sběrných dvorech Pražských služeb . I tam mohou lidé přinést cokoliv, co už sami nepotřebují, a tak vrátit danou věc do oběhu bez vytváření zbytečného odpadu. „Re-use koncept, kdy věci nacházejí nové uplatnění, místo aby byly vyhozeny, už úspěšně funguje v zahraničí. Díky těmto centrům se nám tak daří i v metropoli snižovat množství odpadu a zanést cirkulární ekonomiku do povědomí Pražanů, což je správný krok ke změně uvažování lidí nad tím, co ještě do odpadu patří, a co by mohlo mít využití u potřebných,“ říká k projektu náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Zdroje:

https://csr.czu.cz/cs/r-15108-nase-aktivity/r-15111-czu-campus-sustainability-challenge?fbclid=IwAR3Z5233JoCU_Azt6R25UfBr3wRIgdhO7jzKxmVzwPbGnUYnFT58Q5ACV8M

https://www.facebook.com/FreeShopCZU/

https://www.facebook.com/freeshopUP

https://udrzitelnypalacky.upol.cz

https://www.uniqway.cz/about

+ There are no comments

Add yours