Cesta papíru. Kam mizí nasbíraný papír a proč je dobře, že ho školy sbírají? 


Každý, kdo si prošel povinnou školní docházkou, si určitě vzpomene na svazování úhledných balíčků starého papíru do školního sběru. Radost v očích paní učitelky za každý kilogram papíru, která se snažila o to, aby zrovna její třída byla ve sběru ta nejlepší, byl k nezaplacení. Už v době socialismu sbíral každý a kdo ne, jako by nebyl. Sběr sice nebyl vyloženě povinný, nicméně kdo nepřinesl alespoň kilogram papíru, tak si koledoval o malér. Naopak vzorný sběrač se navíc mohl těšit jistých výhod, ať už finančních nebo materiálních. V některých případech si šlo dokonce vysbírat i zájezd k moři. 

Princip se pro žáky za ta léta tolik nezměnil. Žák donese sesbíraný papír svázaný v balících, který následně ve škole zodpovědná osoba zváží a zapíše hmotnost. Změnilo se ale to, to co už obyčejný školák nepostřehne. Tedy to, co se s papírem děje od okamžiku předání ve škole. Od počátku roku 2021 se navíc drobně pravidla upravila a vlastníkem odpadu, tedy nasbíraného odpadu, se stává škola. Není to tedy jako dřív, kdy se sběr odvezl do sběren, ze kterých následně putoval do papíren nebo jiné recyklace. Škola nově zařizuje i to, co se s papírem bude dít dále.

Kam s ním?

Škola tedy vysbírá velké množství papíru od svých žáků, za který dále zodpovídá. Co s ním ale dělá dál? Jednou z možností pro pražské školy jej zapojit se do soutěže, kterou pořádáme my, Pražské služby. Jejím cílem je podpora zájmu dětí školního věku o třídění odpadu a ochranu životního prostředí́ spojenou s environmentální výchovou. Funguje to následovně: Škola zajišťuje sběr papíru, proto jakmile chce sběr odvézt ke třídění a následné recyklaci, domluví se na termínu, kdy se přistaví velkoobjemový kontejner, ve kterém se pak vysbíraný papír odveze k dalšímu zpracování. Škola podle hmotnosti dostane odpovídající finanční odměnu. 

V letošním roce se do soutěže zapojilo 46 školských zařízení, což je o něco méně než v loňském roce. Jsme ale rádi, že se soutěž koná navzdory složité době a věříme, že na konci školního roku budeme mít příležitost slavnostně předat odměnu pro vítěznou školu. Školy zapojené do naší soutěže od nás během školního roku obdrží také edukativní materiály, pomocí nichž se snažíme dětem vysvětlit, jak důležité je třídit odpad, co se s ním děje po tom co opustí barevný kontejner, ale také jak předcházet jeho vzniku a nadměrné produkci.

 Není papír jako papír 

Důležité je, že sesbíraný papír nesmí obsahovat syntetické papíry, voskový papír, použité hygienické papíry (utěrky, kapesníky apod.) nebo jinak znečištěný či vlhký papír. Takový druh papíru snižuje výslednou sumu, která náleží škole. To, co s finančními prostředky dál škola udělá, je na ní. Škola může finanční odměnu rozdělit mezi třídy, kterým tak přibude určitá suma do třídního fondu. Z toho se pak mnohdy financují školní výlety. Další možností je nákup potřebného školního vybavení – ať už do laborky nebo počítačové učebny.

Tradice, která je stále potřeba 

Sběr papíru má v českých školách tradici a mimo výchovného účelu, který učí školáky sbírat a recyklovat vyprodukovaný odpad, má ještě další velkou výhodu. Tou je soutěživost a možnost přivýdělku pro školy. Soutěživost i odměna do jisté míry zvyšují motivaci ke sběru. A jak se tak říká, co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. Soutěže ve sběru nejsou rozhodně specialitou jen naší země. Podobnou historii má samozřejmě i Slovensko, ale podobné soutěže ve sběru od roku 2014 probíhají také například v Srbsku. Papír se však ve velkém sbírá po celém světě, jde totiž o cennou surovinu, která se dá recyklovat hned několikrát.

Školní sběr je totiž jen jedna z mnoha možností, jak dát k recyklaci starý papír. Pro ty z nás, kteří již nejsou školou povinné jsou tu sběrné dvory a samozřejmě modré popelnice. Finanční odměnu za sběr sice nezískáme, ale pomůžeme udělat svět kolem nás hezčí – a to je k nezaplacení.

Zdroje:

http://www.enviweb.cz/118191

https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/informace_ke_skolnimu_sberu_papiru.html 

https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/odborne-clanky/zpravodaj/skolni-sber-papiru-plastu-a-kovu-v-roce-2021 

https://archiv.psas.cz/index.cfm/soutez-skoly/pravidla-souteze/9-rocnik-souteze-ve-sberu-papiru-s-prazskymi-sluzbami-a-s/ 

https://archiv.psas.cz/index.cfm/soutez-skoly/prihlaska/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/209411000360030/video/301836

https://www.fcc-group.eu/en/fcc-cee-group/news-and-media/news/the-pupils-competition-in-collection-of-waste-paper-breaks-records-.html

+ There are no comments

Add yours