Tipy na jarní úklid


Jarní úklid je nejen o vytírání prachu a mytí oken, ale také o odpadu. Většina Čechů je zvyklá třídit denně. Při generálním úklidu a vyklízení ale můžeme narazit na předměty, které běžně nevyhazujeme a nemusíme si být jistí, kam správně patří. Nejrůznější materiály, například velký nábytek nebo nebezpečné látky, vyžadují speciální postup. Správné nakládání s různými druhy odpadu je klíčovým krokem k udržitelnějšímu prostředí.

Kam s čím?

Vždy se vyplatí být při úklidu organizovaný. Než se na něj vrhnete, zkontrolujte, jaké předměty je možné vytřídit a kam s nimi. Jestliže se zbavujete jen drobností, připravte si pytle, tašky nebo krabice, řádně označené, abyste je mohli správně vyseparovat.

Všichni samozřejmě známe kontejnery na papír, multikomoditní sběr a sklo. Těch je po Praze k dispozici už téměř 850 tisíc a průměrná vzdálenost k nim je 87 metrů. Není tedy složité se k nim dostat a měly by pro vás být snadno dostupné.

V posledních letech se rozšířily i různě barevné popelnice na textil. Od roku 2025 budou muset všechny obce povinně zajistit jeho sběr. Nicméně již v současné době se tomu aktivně věnuje mnoho organizací a firem. Kontejnery na oblečení lze také najít na ulicích, ve sběrných dvorech nebo obchodních centrech. Vhazovat do nich můžete pouze čistý textil v zavázaných pytlích, aby se usnadnila další přeprava. Do některých lze vyhodit i obuv, kabelky a dětské hračky.

A co nebezpečné odpady?

Ty by měly být snadno rozpoznatelné díky výstražným grafickým symbolům na obalu. V případě, že je doma objevíte, neházejte je do běžných kontejnerů. Obsahují látky, které mohou negativně ovlivnit lidské zdraví a životní prostředí, a proto se musí speciálně zlikvidovat. Jde především o barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, kyseliny, léky, domácí chemikálie, baterie, zářivky a elektrozařízení. Také sem spadají obaly znečištěné nebezpečnými látkami. Jakékoliv předměty a obaly s toxickými vlastnostmi můžete odevzdávat ve sběrných dvorech nebo při mobilním sběru. Informace o termínu mobilního svozu nebezpečných materiálů ve vaší obci lze získat na obecním úřadě a Pražané mají všechny potřebné informace o sběrných dvorech na webových stránkách https://www.psas.cz/sberne-dvory. Zde najdou otevírací dobu, lokaci a také přehled typů odpadů, které jednotlivé dvory přijímají.

V případě, že chcete likvidovat objemný materiál, který se do běžných kontejnerů nevejde, například rozbitý nábytek, koberce, linoleum, matrace a další vybavení domácností, je opět ideální navštívit sběrný dvůr nebo využít mobilní sběr. V situaci, kdy se vám v kratším časovém období nahromadí větší množství těchto odpadů, například při rekonstrukci domu nebo vyklízení, můžete si objednat velkokapacitní kontejner od Pražských služeb. Tímto způsobem tak můžete zajistit jeho efektivní a ekologické zpracování. Detaily najdete na webu https://www.psas.cz/pronajem-a-svoz-velkoobjemovych-kontejneru

Třídění opravdu není pouze o vyhazování, ale i o hledání využití pro věci, které již nechceme. Je tedy dobré, zamyslet se, zda by danou věc, například nábytek, elektroniku nebo nádobí, nevyužil někdo jiný a nedal jí druhý život. V České republice existuje mnoho bank a organizací, kterým je můžete darovat a udělat tak radost někomu dalšímu.
Pokud už máte jasno, co vše lze vytřídit, nezbývá než se na to vrhnout. Šetrnému úklidu zdar!

 

Zdroje:

https://www.jaktridit.cz/cz/trideni/tridene-odpady/

https://www.respono.cz/pro-obcany/nebezpecny-odpad/

https://www.psas.cz/sberne-dvory

https://www.psas.cz/pronajem-a-svoz-velkoobjemovych-kontejneru

+ There are no comments

Add yours