Americký sen? V New Yorku by se o uklizených ulicích mohli učit


Američtí filmaři odvedli skvělou práci. Ve filmech a seriálech udělali z New Yorku nejen jedno z nejznámějších měst na světě, ale zároveň kolem něho vytvořili dojem dokonalého světa, ve kterém by chtěl žít každý. Stačí ale jedna návštěva a zjistíte, že minimálně co se týká čistoty ulic, zas tak růžové to ve “velkém jablku” není. Čím je to způsobeno a proč je situace v Praze v porovnání s New Yorkem mnohem lepší?

Jak to tedy v New Yorku vypadá?

Mnoho lidí, kteří New York navštívili, komentují, že na ulicích vídali hromady pytlů s odpadky. Že by úklid ulic neměl nikdo na starost? Tak to určitě není. V New Yorku je odpovědnost za úklid ulic a správu odpadu rozdělena mezi několik agentur a městských oddělení. Například oddělení Sanitation (DSNY) je zodpovědné za sběr a odvoz odpadu, zatímco oddělení Streets and Roads provádí úklid ulic a odstraňování odpadu.

Úklid někdo na starosti má. Proč ale uklizeno není?

Když porovnáme situace v Praze a New Yorku, hlavním rozdílem je velikost a hustota obyvatelstva. New York je největším městem ve Spojených státech s obrovským počtem obyvatel a hustým provozem na ulicích. S koncentrací takového množství lidí na omezeném prostoru snadno vznikají situace, kdy lidé jednoduše nerespektují nabízené možnosti likvidace odpadu, případně kdy jsou kontejnery či odpadkové koše plné a odpad již není kam dávat. S tak vysokým počtem lidí se navíc produkce odpadu výrazně zvyšuje.

Jaké další faktory hrají roli v (ne)čistotě ulic v New Yorku?

Velkou zátěž pro veřejné prostory a infrastrukturu odpadového systému přináší i turistický ruch, který do metropole ročně přivede miliony návštěvníků. Velkoměsto může zároveň trpět nedostatkem zdrojů a prostředků na správu odpadu, což přispívá k hromadění odpadu v ulicích.

Proč je na tom v tomto směru Praha lépe?

Ve srovnání se situací v New Yorku je Praha menší město s nižší hustotou obyvatelstva, což pozitivně ovlivňuje rozsah a organizaci úklidu města. V Praze zajišťuje sběr a odvoz odpadu z ulic několik společností, k těm největším patří Pražské služby, a. s. (PSAS). Společnost se stará například o pravidelný odvoz směsného i tříděného odpadu, bioodpadu, gastroodpadu, provozuje sběrné dvory, nebo například RE-USE pointy. Pražské služby zajišťují také pravidelný úklid ulic, údržbu komunikací v zimě i v létě, instalace dopravního značení, údržbu zeleně, odstraňování graffiti, atd. Veškeré portfolio služeb společnosti najdete na https://www.psas.cz/.

Závěrem lze říci, že jak Praha, tak New York mají svůj specifický způsob úklidu ulic a správy odpadu. Obě města se snaží udržovat své veřejné prostory čisté a udržitelné, avšak je to právě velikost, hustota obyvatelstva a infrastruktura, které nejvíce ovlivňují fungování těchto systémů. Ať už je to Praha nebo New York, uklizené a čisté ulice patří ke klíčovým aspektům ve snaze udržet město čisté, životaschopné, ale i příjemné pro své obyvatele a jejich návštěvníky.

Zdroje:

https://www1.nyc.gov/assets/dsny/index.shtml

https://www1.nyc.gov/assets/dsny/site/services/waste-less

https://www.psas.cz/

+ There are no comments

Add yours