Ekoškoly vychovávají aktivní a sebevědomé lidi. V Česku některé existují už 12 let


Ekoškoly se mohou zdát jako trend, ale jsou tu s námi už nějakou dobu. Díky nim se z dětí stávají aktivní a sebevědomí lidé, kteří jsou sami iniciátory změn. Nenavrhují povrchní řešení, ale zvažují všechny možnosti a jejich dopad. A co je podstatné, samostatně přijímají výzvy vedoucí k reálným změnám. A příklady dobré praxe jsou naštěstí všude kolem, stačí trochu zapátrat.

V České republice má mezinárodní program pod palcem nezisková organizace Tereza už 12 let. Za dobu svého trvání se do programu zapojilo 410 škol a školek a spojují tak asi 70 tisíc žáků. Celosvětově je do projektu zapojeno 64 zemí na 6 kontinentech. Celkově je v projektu zapojeno okolo 16 milionů žáků.

Všechno začíná a končí u odpadu

Není šokující, že ekoškoly se zaměřují z velké části na třídění odpadu a snaží se motivovat žáky a studenty k tomu, aby pravidla třídění dodržovali. Není to ale rozhodně jediný atribut toho, jak ekoškoly fungují v praxi. Další aspektem je výchova k šetrnějšímu životu a vnímání přírody kolem nás.

Princip ekoškol tak spočívá v jednoduchém principu. Pokud je mladý člověk vedený k tomu, že odpad do přírody nepatří, nebude ho sám vyhazovat. O stupeň výše je pak samozřejmě předcházení odpadu jako takovému. Každá škola, která je do projektu zapojená, si může vytvořit vlastní akce a projekty, které toto vzdělávání podpoří. Daná tématika se liší v závislosti na věku dětí a škole jako takové. Škála je opravdu pestrá. Témat, které školy mohou zpracovat, je hned několik. Mohou se zaměřit na jídlo, biodiverzitu, odpady nebo třeba vodu.

Téma biodiverzity například šesťáci ze Štramberka zpracovali tím, že měli za úkol si vytvořit vlastní „zahrádku“ ve skle. Dle postupu nejprve vytvořili jednotlivé vrstvy (kameny, uhlí, půda), kam poté zasadili rostliny vlastního výběru. Celý experiment tak dětem ukázal, jak je ekosystém uzavřený a soběstačný.

Téma odpadu zas inovativně zpracovala mateřská škola v Krnově, která dětem ukázala vermikompostér plný malých žížal. Šlo tedy o způsob, jak ukázat a vysvětlit ekologické zpracování domácích zbytků.

Nová, lepší generace?

Ekoškoly svou rozšířenou výukou bezesporu přispívají k environmentální výchově mladých lidí. Mladých lidí, kteří jednou převezmou otěže a budou formovat svět, ve kterém žijeme. Proto doufejme, že díky nim se například zvětší procento tříděného odpadu, které pak naši zaměstnance vyvážejí a následně dojde ke zvýšení celkového procenta recyklovaných výrobků, které využíváme v každodenním životě.

„Pražské služby jsou aktivní v oblasti vzdělávání dětí, a to hned několika způsoby. Pro děti a studenty pořádáme exkurze do našich provozů, nebo školským zařízením poskytujeme různé edukační materiály z oblasti správného nakládaní s odpady,“ říká náš tiskový mluvčí Radim Mana a dodává: „Náš oranžový infostánek pak můžete potkat na mnoha akcích v metropoli. Tam se jednak můžete dozvědět zajímavé a užiteční informace o odpadovém hospodářství, ale také získat řadu edukativních materiálů.

Zpracováním odpadu to ale nekončí. Možností, jak vylepšit svět kolem je nepřeberné množství a ekoškoly si jsou toho vědomy.

Zdroje:

https://ekoskola.cz/cz/certifikace-skol

https://ekoskola.cz/detail/cz/priklady-dobre-praxe-inspiruji

https://www.fee.global

https://www.ecoschools.global

+ There are no comments

Add yours