Startuje pilotní projekt re-use pointů ve sběrných dvorech. Praha tak dává věcem druhou šanci


Starší nábytek, nádobí, hračky, knížky, sportovní vybavení a mnoho dalšího. Věci, které ještě sice dobře slouží, ale člověk už je nechce. Buď se domů už nevejdou, nebo byly nahrazeny novějšími. Nikdo z okolí je nechce a s prodejem je moc starostí. Kam s nimi? Hlavní město Praha na tuto nerudovskou otázku nabízí novou odpověď: Do re-use pointů ve sběrných dvorech, kde se věcem dává druhá šance.

Proč je dobré mít re-use pointy?

Dává to logiku, velí to selský rozum i zdraví Pražanů. Množství městského odpadu každoročně roste a roste. Přitom značná část věcí, která končí jako odpad, je doposud plně funkční, zachovalá nebo takřka jako nová. Mohly by ještě dlouho sloužit těm, kdo je potřebují, například charitám, nadacím a dalším příspěvkovým organizacím či sociálně slabším občanům. Nebo prostě jen lidem, kterým se z nestřídmé „rychlospotřeby“ předmětů zatmívá před očima. Pojďme se nad tím vším společně zamyslet.

Vyhazovat sloužící věci jenom proto, že už nás nebaví, nejsou trendy, a proto jsme si pořídili novější, je vzhledem k životnímu prostředí jednoduše špatně. Jako by nestačilo, že i tak je životnost většiny spotřebního zboží výrobci nastavena jako velmi krátká, abychom si nové věci po pár letech prostě museli pořídit. Musíme změnit přístup k věcem, které již nepotřebujeme. Musíme hledat cesty, jak je udržet v oběhu. A jednou z nich je právě využití re-use pointů.

Druhá šance pro ekologicky odpovědné Pražany 

Nutno však podotknout, že ani ekologicky a lidsky smýšlející Pražané neměli dosud příliš mnoho možností, jak se nepotřebných předmětů zbavit v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Každý asi zná některou z následujících situací. Pokusíte se něco nabídnout spoluobčanům, o nichž se domníváte, že tuto formu pomoci uvítají. Oni se ale urazí, že jim dáváte své „staré krámy”. Navštívíte charitativní organizaci. Ta však nic nechce, protože už dary všeho druhu nemá kam dávat. Nebo při stěhování. Nastává hektika a postupně přibývají věci, které musejí pryč. Není čas je prodávat a hledat jim nové uplatnění, a tak bez milosti putují pryč. Nově ale všechny tyto situace mají jedno jednoduché řešení. Nepotřebné věci můžete odvézt do sběrného dvora s re-use pointem, kde už pro ně prostřednictvím elektronické aplikace najdou nové uplatnění. V pilotním projektu zatím fungují dva – jeden se nachází v ulici Zakrytá na Spořilově a druhý je Pod Šancemi 444/1 ve Vysočanech.

Vybrané sběrné dvory jsou vybaveny speciálním uzavřeným skladovým velkoobjemovým kontejnerem pro uložení objemných předmětů (nábytek apod.) a stavební buňkou pro uložení drobných předmětů (nádobí, knihy, hračky, sportovní vybavení, kočárky, zdravotní pomůcky apod.). Proškolená obsluha předměty posoudí, zdokumentuje a postará se jejich správné uskladnění. Především je ale zanese do systému nabídkové aplikace, v níž se „přírůstek“ čili kandidát druhé šance zobrazí organizacím a občanům, jimž by mohl být užitečný. Ozvou se, vyzvednou si ho, případně jim ho zaměstnanci sběrného dvora dovezou. A to vše zdarma.

Komu re-use centra nejvíce pomohou?

Adeptů je celá řada. Projekt upřednostňuje nejpotřebnější, to znamená neziskové organi zace, sociální odbory městských částí, domovy důchodců nebo dětské domovy. Druhá šance totiž primárně slouží k vybavení dočasných azylů a sociálních ubytovacích prostor. Záhy po institucích přicházejí na řadu občané, ať už je jejich zájem motivován sociálně nesnadnou situací, či sympatiemi k myšlence druhé šance.

Co nenosit?

V re-use pointech nedáte druhou šanci oblečení ani elektronickým zařízením. Ty spadají do jiných projektů. Pokud si nejste jisti, co do re-use pointů nosit a co už ne, stačí problém zkonzultovat s personálem.

+ There are no comments

Add yours