Sběrné dvory Pražských služeb jsou trendy, loni přijaly 50 tisíc tun odpadu


Největší svozová společnost v Praze eviduje rostoucí zájem obyvatel o využívání služeb deseti sběrných dvorů hlavního města, které provozuje. Je v nich možné zdarma a bez starostí odložit vybrané druhy odpadu, které nepatří do klasických popelnic. Nově prodlužuje firma jejich sobotní otevírací dobu, s platností od května letošního roku.

Celkový objem odpadu na sběrných dvorech provozovaných Pražskými službami roste už několik let v řadě. Minulý rok ho sem lidé navezli dohromady 50 570 tun. S tím stoupá i návštěvnost, která se loni vyšplhala na něco málo přes 231 tisíc. „Naši pracovníci vždy pečlivě zaevidují druh odpadu a následně nasměrují občany ke správnému kontejneru. Často jde o materiály, které lze opětovně použít, takže je posíláme zpracovatelům k recyklaci. U některých komodit to ale bohužel není možné, proto je odvážíme do ZEVO Malešice k energetickému využití,“ vysvětluje mluvčí městské společnosti Alexandr Komarnický. 

V sobotu o tři hodiny déle

Na vyšší návštěvnost sběrných dvorů reaguje firma ve spolupráci s hlavním městem delší otevírací dobou o sobotách, kdy sem budou moci občané vozit odpad od 8:30 do 18:00, stejně jako v pracovních dnech. V zimním čase pak od 8:30 do 17:00. Nový režim začne platit od května. „Upozorňujeme, že o nedělích a státních svátcích budou jejich brány nadále uzavřené. Změna je vstřícná k těm, kteří se chtějí v sobotu později odpoledne zbavit většího množství odpadu, starého nábytku, velkých elektrospotřebičů, pneumatik, stavební suti a tak podobně,“ doplňuje Komarnický.

Prodloužená otevírací doba se zatím týká deseti sběrných dvorů hlavního města, o které se starají Pražské služby. Jde o ty v ulicích Zakrytá, Klikatá, Puchmajerova, Proboštská, Pod Šancemi, Generála Šišky, Za Zastávkou, Jilemnická, Podnikatelská a Bečovská. U těch dalších, které pro hlavní město provozují jiné firmy, nebo organizace městských částí, se změna otevírací doby teprve připravuje. „Naším cílem je zajištění provozu dostatečně velké sítě sběrných dvorů se srovnatelným standardem na celém území města. Sběrné dvory jsou pro odložení a následné zpracování komunálního odpadu stěžejní, kromě jiného jde o nástroj pro eliminaci výskytu černých skládek,“ říká náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí Jana Komrsková. 

Druhá šance pro odpad

Součástí šesti sběrných dvorů Pražských služeb jsou i re-use pointy, sem je možné odevzdávat nepotřebné věci, které by jinak skončily v popelnicích. „Re-use pointy tvoří nedílnou součást cirkulární ekonomiky. Umožňují dávat věcem druhou šanci. Potvrzují tak rčení, že co je pro jednoho odpad, může být pro druhého poklad,“ připomíná tiskový mluvčí společnosti Alexandr Komarnický a dodává: „Předměty přijaté do re-use pointu se objeví v aplikaci Nevyhazujto a na webu praho.nevyhazujto.cz, tam si je mohou občané rezervovat a poté vyzvednout. Na sběrném dvoře v ulici Generála Šišky testujeme od září 2023 fungování re-use pointu v upraveném režimu, přívětivějším pro občany. Sem stačí pro cokoli přijet bez předchozí nutnosti rezervace předmětu.“

 

PŘÍLOHA:

Množství přijatého odpadu od občanů a celková návštěvnost na deseti sběrných dvorech hlavního města Prahy provozovaných společností Pražské služby:

rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
tun celkem 34 290 35 573 38 187 37 583 39 713 44 669  50 570
návštěvnost 187 317 189 533  203 587 213 450 220 039 216 091   231 581

(pozn.: Za 1 návštěvu se považuje 1 návoz na sběrný dvůr nehledě na počet osob. Do celkové návštěvnosti se nezapočítává návoz v rámci zpětného odběru pneumatik, elektrozařízení atp.) 

Ve sběrných dvorech mohou občané předávat následující druhy odpadu:

objemný odpad (nábytek, podlahové krytiny, zařízení domácnosti atd.), dřevo, biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, kov, papír, sklo, plast, nápojové kartony a dále potom vytříděný stavební odpad, pneumatiky, jedlé oleje a tuky v umělohmotných obalech, vybrané nebezpečné odpady (jako baterie, léčiva, akumulátory, barvy, rozpouštědla atd.), elektrozařízení (jako lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, mikrovlnné trouby, zářivky, úsporné žárovky, výbojky atd.)

Ve sběrných dvorech není možné odevzdávat:

asfalt, asfaltovou lepenku, eternit apod., zkažené potraviny, infekční zdravotnický materiál, cytostatika nebo například uhynulá zvířata

Do re-use pointů mohou občané nosit:

zachovalý a funkční nábytek, knihy, obrazy, sošky, porcelán, nádobí, dětské hračky, kola, koloběžky a tak podobně

Do re-use pointů není možné nosit:

oblečení, obuv, elektroniku, textilní nábytek, plyšové hračky pro děti, hračky pro zvířata atp.

Obecné informace ke sběrným dvorům a re-use pointům:

https://www.psas.cz/sberne-dvory

+ There are no comments

Add yours