Druhá šance: Jak RE-USE pointy proměňují odpad v příležitost?


V dnešní době, kdy se stále více zaměřujeme na udržitelnost a ekologii, nabývají na významu takzvané RE-USE pointy. Tato místa opětovného využití dávají starým věcem druhou šanci. Jak přesně fungují a jaký má tento koncept dopad na životní prostředí i naši společnost?

Co jsou RE-USE pointy

RE-USE pointy jsou místa, kam mohou lidé přinést věci, které už nepotřebují. Stále ale mohou být užitečné pro někoho jiného. Lze do nich přinést širokou škálu předmětů, základní podmínkou je jejich funkčnost a zachovalost. Může jít například o nábytek, knihy, obrazy, sošky, porcelán, nádobí, dětské hračky, kola nebo třeba koloběžky. Důležité je, aby byly v dobrém stavu a mohly být bez problémů využity dalšími lidmi. Oblečení a elektronika do RE-USE pointů nepatří z hygienických a bezpečnostních důvodů.

Jak fungují RE-USE pointy

RE-USE pointy fungují na principu cirkulární ekonomiky a maximalizace využití zdrojů. Můžete sem něco přinést, ale zároveň si cokoli vybrat. Přinesené předměty vždy prohlédne proškolená obsluha a rozhodne o jejich vhodnosti pro RE-USE. Ty schválené se následně objeví v aplikaci praho.nevyhazujto.cz, kde je možné si je rezervovat a vyzvednout na konkrétním místě. Cílem RE-USE pointů je tedy podpora recyklace a opětovného využití předmětů v duchu udržitelnosti a snižování odpadu.

Kde je najdete a jaké výzvy jsou s nimi spojeny

První dva RE-USE pointy v Praze se otevřely ve spolupráci s hlavním městem v roce 2020 na sběrných dvorech Pražských služeb. Nutno podotknout, že největší svozová společnost v metropoli má na jejich fungování lví podíl, momentálně se stará o celkem šest RE-USE pointů. Jejich seznam je dostupný zde: https://www.psas.cz/sberne-dvory. Několik dalších funguje v některých městských částech. 

Od září 2023 funguje RE-USE point na sběrném dvoře v ulici Generála Šišky, v upraveném režimu, přívětivějším pro občany. Stačí sem pro cokoli přijet bez předchozí nutnosti rezervace předmětu. Do budoucna by přesně takto mohlo fungovat i RE-USE CENTRUM, o které hlavní město usiluje. V jedné z jeho částí by mohla obsluha věci zájemcům vydávat, v další by se leccos opravovalo nebo vyrábělo. V takovém případě by se ze současných RE-USE pointů na sběrných dvorech Pražských služeb stala jen jakási sběrná místa pro odevzdávání předmětů.

Výzvám, kterým RE-USE obecně čelí, jsou nedostatečné povědomí a časté předsudky, spojené s užíváním použitých věcí. Jejich rozvoj tak hodně závisí na zvyšování povědomí a podpory ze strany veřejnosti, ale i vládních institucí.

V současné době jsou předsudky vůči použitým věcem téměř neopodstatněné, protože často nabízejí stejnou kvalitu jako nové, a navíc jsou obohaceny o neoddělitelné příběhy a charakter, který nové předměty nenabídnou. Mnoho odevzdaných věcí v RE-USE pointech jejich předchozí majitelé používali málo, a jsou ve skvělém stavu. Zastaralé názory, které stojí za těmito předsudky, jsou skutečně v rozporu s realitou. 

Propagací myšlenky opětovného využití přispívají RE-USE místa k omezení vzniku odpadu a podporují cirkulární ekonomiku. Tento přístup nejenže zlepšuje stav životního prostředí, ale také nabízí lidem možnost získat užitečné předměty bez nutnosti nákupů nových, což podporuje i finanční udržitelnost. První re-use centrum vzniklo v Brně v roce 2016. Dnes, najdeme napříč Českou republikou téměř 50 podobných míst. Jedná se o trend, který reflektuje rostoucí povědomí veřejnosti o nutnosti udržitelného přístupu a jeho významu pro budoucí generace, což poukazuje na to, že iniciativa RE-USE je nejen ekologickým, ale i společenským úspěchem.

Zdroje: 

https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/na_re_use_pointu_na_sbernem_dvore_v.html

https://www.psas.cz/nevyhazujeme-opravujeme-a-zachranujeme-uzitecne-veci

https://www.psas.cz/sberne-dvory

https://praho.nevyhazujto.cz/about-us/re-use-pointy-na-sbernych-dvorech

https://zijememinimalismem.cz/co-je-reuse-centrum-co-tam-mohu-odnest-kde-je/

+ There are no comments

Add yours