Jde to i jinak, hlásíme v nové kampani za předcházení vzniku odpadů


V Praze roste množství vyprodukovaného odpadu. Ruku v ruce s tím se zvyšuje také spotřeba jednorázových obalů jako jsou kelímky, papírové tašky nebo igelitové sáčky. Nově proto přicházíme s pěticí spotů, které mají ukázat, že i malá změna v našem spotřebitelském chování může mít v celkovém měřítku velký efekt. Čtyři spoty jsou věnované jednorázovým obalům a pátý se věnuje opravování užitečných věcí.

Redukce, recyklace a znovupoužití jsou hlavními myšlenkami našich edukativních kampaní. Nová Kampaň „Jde to i jinak!“ se zaměřuje na znovupoužití a využívání alternativ – síťovky namísto igelitových tašek, opakovatelně využitelné hrnky namísto těch papírových, opakovaně použitelné nápojové lahve namísto plastových PET lahví a podobně. Odborně se tomu říká cirkulární ekonomika, jejímž záměrem je dostat zpět do oběhu maximum surovin.

Zrádné papírové alternativy

Problémem nejsou jednorázové obaly jako takové, ale frekvence jejich využívání v každodenním životě. Namísto jistého benefitu se staly standardem. Dlouhodobě byly symbolem jednorázových obalů a pomůcek plasty – PET lahve, igelitové tašky a plastové kelímky, příbory či brčka. Co se týče „petek“, tak u nich se podařilo zlepšit systém jejich třídění i následné recyklace. Tašky jsou ale stále problematické. Byly totiž nahrazeny těmi papírovými, na jejichž výrobu padne ohromné množství stromů a spotřebuje se velké množství chemie. Většina papírových kelímků je zevnitř potažena plastovou vrstvou zajišťující vodotěsnost. Jejich odhození do modrého kontejneru tak není možné. Alternativy v podobě biologicky rozložitelných kelímků jsou na trhu zatím v menšině.

Jen loni podle statistik Pražských vyhodili Pražané do kontejnerů na tříděný odpad více než 60 tisíc tun odpadu. To je téměř o 11 tisíc tun více než v roce 2015. Další problém představuje vyhazování recyklovatelných obalů do nádob na komunální odpad. 

Praha ani Pražské služby kelímkům nefandí

Kampaň pokračuje v našich aktivitách v oblasti správné likvidace odpadů a předcházení jejich vzniku. Aktuální kampaň navazuje na „Třídicí kvíz a správné třídění odpadu“ a edukativní kampaň „Šlápni na to!“. Ta apelovala na využívání celé kapacity nádob prostřednictvím sešlapávání lahví, plechovek a trhání či řezání krabic.

Fakt, že to jde i jinak, potvrzujeme na svých akcích, kdy vůbec nevyužíváme plastové obaly a obecně se snažíme podporovat akce, na kterých nejsou využívány jednorázové obaly, především plastové lahve a kelímky.

„Stejně tak budou muset pořadatelé akcí vyměnit plastové nádobí za keramické,  balené smetánky do kávy za rozlévané mléko nebo jednotlivě balené cukry za cukřenky. Tento přístup je součástí snahy hlavního města směřujícího k omezení produkce odpadu a dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050,“ dodává závěrem náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

První spot kampaně můžete zhlédnout ZDE

1 comment

Add yours

+ Leave a Comment