Odhozené roušky a rukavice aneb nový nešvar ve společnosti


Od 19. března máme povinnost nosit na veřejnosti ochranné pomůcky dýchacích cest, tedy roušky, ústenky nebo respirátory. Tyto produkty jsou často jednorázové, což znamená, že se nám zde začíná tvořit velké množství odpadu, na který většina lidí není vůbec zvyklá, a to se projevuje i na chybách při jeho likvidaci. Správná likvidace je ale u těchto kontaminovaných – a tedy vysoce rizikových – předmětů, nesmírně důležitá. Bohužel se však začíná ukazovat, že mnoho roušek končí pohozených na ulicích, u supermarketů, na parkovištích nebo i v přírodě, a to představuje nejen velké ekologické, ale i zdravotní riziko.

Likvidace masek, respirátorů a roušek vyžaduje zvýšenou opatrnost. V žádném případě by tyto ochranné pomůcky neměly končit jako volně odhozený odpad, neboť by se z nich mohl virus dále šířit. Důležité je samozřejmě i ekologické hledisko – masky jsou často vyráběny z polypropylenu a dalších plastů, které se v přírodě velice pomalu rozkládají. Jejich úklid je pak kvůli potenciálnímu riziku přenosu viru velice komplikovaný.

Přesto se ale zejména na internetu začíná objevovat čím dál více fotografií, na nichž se roušky či rukavice povalují u supermarketů, obchodů nebo večerek – zkrátka tam, kde je lidé použijí a zahodí. Přitom správné nakládání s tímto odpadem není vůbec složité. Podrobněji si o tom můžete přečíst v tomto našem článku. Obecně ale platí, že by se ochranné pomůcky měly zabalit do dvou sáčků či uzavíratelných pytlů a následně vhodit do nádoby na směsný komunální odpad.

K tomuto nešvaru dochází v menší míře i u nás. My na něj upozorňujeme proto, abychom se nedostali do situace, která panuje v některých velkých zahraničních městech. Mnoho světových médií se již špatnému nakládání s tímto novým druhem odpadu začalo věnovat. Hodně sledovaná je například situace v Hongkongu, kde se použité ochranné pomůcky začaly hromadit na tamních plážích. V tomto metropolitním regionu se nachází vícen než sedm milionů obyvatel a jednorázové roušky tu používají už několik týdnů prakticky všichni. A na množství odpadu je to skutečně znát.

1 comment

Add yours
  1. Marek Čajkovský

    Lidí v Praze jsou dobytek ten jenom kádi a jde dál člověk nekadi ale všude dělá nepořádek on to někdo uklidí není to moje tak co

+ Leave a Comment