Jak bezpečně nakládat s odpady v době pandemie COVID-19?


Při likvidaci masek, respirátorů, roušek a dalších ochranných a hygienických pomůcek dbejte zvýšené opatrnosti. Vyhazujte je zabalené do dvou sáčků či uzavíratelných pytlů. S odpady za dané epidemiologické situace nakládejte tak, abyste neohrozili zdraví své, lidí ve svém okolí, ani pracovníků svozových společností.

Jednorázové ochranné pomůcky vložte do plastového sáčku a ten následně vložte do uzavíratelného silnostěnného plastového pytle. Uzavřený pytel poté vhoďte přímo do nádoby na směsný komunální odpad. V žádném případě neodkládejte pytle s odpadem k popelnicím – tím byste zbytečně ohrozili své okolí i naše zaměstnance. Celý postup si můžete prohlédnout v našich videích:

Video – Jak bezpečně nakládat s odpady během pandemie

Video –  Základní pravidla při vyhazování odpadu během pandemie

Uvedená doporučení se týkají všech jednotlivců a domácností bez diagnostikované nákazy koronavirem a bez nařízené karantény. Stejným způsobem by se ochranných pomůcek měly zbavovat i firmy, které z povahy podnikání nemohly svým zaměstnancům nařídit práci z domova. V těchto případech se nemění způsob nakládání s opady ani jejich třídění.

Jak by měla postupovat domácnost s potvrzenou nákazou koronavirem? 

V tomto případě pro vás platí všechna výše uvedená pravidla a doporučení týkající se nakládání s odpady, vyjma povinnosti třídit odpad.  Zároveň by veškerý odpad a ochranné pomůcky měly být vyhazovány ve dvou silnostěnných plastových pytlech. Pokud silnostěnné pytle nemáte, lze použít dva standardní sáčky na odpad. Vnější stěna pytle či sáčku by měla být ošetřena desinfekcí. Podle Státního zdravotního ústavu totiž existuje riziko nakažení koronavirem při manipulaci s infikovaným odpadem. V ideálním případě by měl odpad vynést někdo z blízkých, sousedé či dobrovolníci – zabrání se tak dalšímu pohybu nakaženého na veřejnosti.

Postup při likvidaci jednorázových ochranných a hygienických pomůcek:

  • Použité roušky, ústenky, respirátory vložte do plastového sáčku. Tento balíček vložte do dalšího uzavíratelného pytle na odpad. 
  • V domácnostech s potvrzenou nákazou používejte plastové pytle s tloušťkou stěny minimálně 0,2 mm. Pokud je nemáte, použijte dva standardní sáčky.
  • Pytel s použitými ochrannými pomůckami pořádně  uzavřete.
  • Pokud jste v karanténě, nebo máte potvrzenou nákazu COVID-19, nevztahuje se na vás povinnost třídit odpad.
  • V případě karantény, nebo domácí léčby koronaviru ošetřete povrch pytle desinfekčním prostředkem.
  • Nemocná osoba by se měla obrátit o pomoc s odnosem odpadu na rodinu, sousedy a dobrovolníky, kteří tuto pomoc poskytují.
  • Vyhoďte odpad do nádoby. V žádném případě nepokládejte odpad k popelnicím. 
  • Dbejte zvýšených hygienických opatření. 

1 comment

Add yours

+ Leave a Comment