Pražané loni vytřídili 421 tun kovových obalů


Třídění kovových obalů se postupně stává normou. V loňském roce jich bylo v metropoli sebráno 421 tun, což je téměř stejný objem, jaký pražské svozové společnosti svezly od druhé poloviny roku 2016 do prosince 2018. Všechny plechovky a kovové obaly z celého hlavního města pak končí ve Vysočanech, kde provozujeme poloautomatickou linku schopnou roztřídit železné a neželezné kovy. Díky tomu dokážeme bezmála sto procent odevzdaných plechovek vrátit zpět do oběhu.

Zatímco dříve se kontejnery nejvíce plnily během letních měsíců, poslední dva roky zažívají největší nápor v závěru roku. Například v listopadu jsme na třídicí lince zpracovali 42,5 tuny kovových obalů a v prosinci to bylo ještě o dvě stě kilogramů více. Ve stejném období roku 2018 jsme se potýkali se zhruba polovičním objemem.  

Naše prognózy jsou takové, že čísla porostou i v letech následujících. Stojí za tím hlavně popularita tohoto typu obalu mezi výrobci, ale i rostoucí počet šedých nádob rozmístěných po městě. Aktuálně se jich v ulicích nachází 1252. Naprostou většinu pak tvoří kontejnery o kapacitě 1100 litrů.

Malé 240litrové nádoby, stejně jako kontejnery o kapacitě 3000 nebo 2150 litrů, jsou zastoupeny desítkami kusů. „Hlavní město bude ve spolupráci se svozovými společnostmi dále navyšovat počet stání vybavených šedým kontejnerem,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček a dodává: „Naším cílem je do roku 2025 recyklovat více než polovinu hliníku, který se na území hlavního města vyhodí. To je ostatně plán členských zemí EU. Jedině tak zabráníme tomu, aby se z kovových obalů nestalo dvojče plastu.“

Tlakové obaly do kontejneru nepatří

Druhý život kovových obalů začíná ve Vysočanech na automatické třídicí lince. Pracovníci linky z pásu nejprve odstraní obaly, které zde nemají, co dělat. Nejčastěji se jedná o tlakové nádoby od sprejů, tlakové nádobky od kosmetiky, obaly od motorových olejů a dalších nebezpečných či chemických látek. Nepatří sem ani prázdné plynové kartuše od turistických vařičů a v žádném případě zde nesmí končit hasicí přístroje. Tyto produkty patří na sběrné dvory.

Není plechovka jako plechovka

Následně kovové obaly putují do linky vybavené dvěma magnetickými separátory. Ty se starají o oddělení železných a neželezných obalů. Mezi ty například patří hliník, měď nebo zinek. První separátor je permanentní magnet umístěný nad dopravníkem, který sbírá magnetické obaly a prostřednictvím pryžových unášečů je odhazuje do připravené nádoby. Neželezný odpad putuje dále po pásu k druhé fázi třídění. V té je pomocí separátoru pracujícího na bázi vířivých proudů oddělen hliníkový odpad, který směřuje do násypky lisu navazujícího na linku. Zbytkové nečistoty automaticky padají do nádoby, která je umístěna pod separátorem.

Množství vytříděných kovových obalů:

2016: 21 tun (od srpna 2016)

2017: 143,56 tun

2018: 261,81 tun

2019: 421,02 tun

+ There are no comments

Add yours