Unikátní systém třídění kovových obalů – Jak Praha separuje kovové obaly a jak jsou na tom ostatní města v ČR?


Češi třídí rok od roku více kovových obalů. Pražské služby, které v hlavním městě zajišťují svoz odpadu, uvádějí, že lidé v roce 2017 do šedých kontejnerů vyhodili 143,5 tuny kovů a množství od té doby neustále roste. Vloni to bylo už přes 920 tun.

Na tento trend bylo samozřejmě nutné reagovat, a proto Pražské služby investovaly 5 milionů korun do nové moderní třídicí linky na kovový odpad v Praze 9. Ta zvládne separovat železné a neželezné odpady jako například hliník, což výrazně urychluje a zlevňuje proces recyklace. 

Cesta vyhozených plechovek, konzerv, tub, víček a dalších kovových obalů začíná v násypce. Odtud je dopravníkový pás transportuje do haly, kde je nutný první lidský zásah. Pracovníci kontrolují dopravník a odstraňují nežádoucí příměsi. Odpad v sáčcích, tlakové nádoby, spreje se zbytkovým obsahem a podobně. Zbytek pokračuje k separátorům. První tvoří permanentní magnet nad dopravníkem. Spolu s pryžovými unašeči pomáhá oddělovat železné a neželezné kovy. 

Vyseparované magnetické obaly jsou automaticky odhazovány mimo pás bočně do připravené nádoby. Neželezný odpad putuje dále po pásu k druhé fázi třídění. V té je pomocí separátoru na bázi vířivých proudů oddělený hliníkový odpad a směřuje do násypky lisu, který navazuje na linku. Zbytkové nečistoty padají automaticky do nádoby pod separátorem. Hliník míří k lisu, kde ho balíkují. V jiném balíku jsou zase pečlivě slisované železné kovy jako například konzervy. Oba oddělené druhy putují ve finále ke zpracovatelům.

Pozitivní zprávou je, že dostupnost šedých kontejnerů se zvyšuje nejen v Praze, ale i v celé republice. V roce 2020 měli občané k dispozici více než 53 000 těchto nádob a jejich počet stále roste. V Brně a Ostravě hází kovy, plasty i nápojové kartony do společné žluté popelnice. Obě města disponují moderními linkami se senzory, které dokážou rozpoznat druh obalu a adekvátně ho vyseparovat. V Teplicích zase mají magnetický separátor, který zachytává a odděluje kovy z tříděného odpadu. Celý proces zrychlil a zefektivnil jejich dotřídění na železné a neželezné. Dalších cca 120 linek na zpracování kovů v ČR funguje manuálně, na těch musí pracovníci vytřídit obaly ručně.

A co za kovový odpad vlastně můžeme třídit? Do kontejnerů na kovy je vhodné házet spíše menší předměty, například plechovky od nápojů, konzervy, kovové tuby, alobal, zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky a kancelářské sponky. Patří tam i hliníkové kávové kapsle. Sběrné dvory pak přijímají i větší kovové odpady, jako jsou trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola apod.

Naopak do šedých nádob nevhazujte plechovky od barev, nádoby pod tlakem, ani ty s nebezpečnými látkami, domácí spotřebiče, zařízení složená z více materiálů, a hlavně pozor na těžké nebo toxické kovy. Pokud chcete tyto druhy odpadu správně a ekologicky zlikvidovat, odevzdejte je na sběrném dvoře. Odtud zamíří do specializované spalovny nebezpečných odpadů, kde je pracovníci zlikvidují bez zásadních negativních dopadů na životní prostředí.

Kvůli stále rostoucímu množství vyprodukovaného i vytříděného odpadu je nutné přicházet s novými a funkčnějšími řešeními na jeho likvidaci. Velkou výhodou využívání obalů z kovů je, že je můžeme recyklovat prakticky donekonečna. Při recyklaci kovového odpadu pro výrobu nových produktů se nejen šetří primární suroviny, ale také snižují nároky na energii a emise. Tímto způsobem hraje recyklace kovů klíčovou roli v udržitelném a šetrném přístupu k nakládání s odpady a ochraně životního prostředí. Je to opravdu snadné, tak to zkuste taky.

Zdroje:

https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/10911/prazske-sluzby-maji-novou-tridici-linku-na-kovy

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/je-pritomen-hlinik-praha-ma-novou-tridici-linku-na-kovy-sedych-nadob-pribyva-20190523.html

https://www.samosebou.cz/2021/03/12/infografika-trideni-a-recyklace-kovu-v-cr/

https://www.samosebou.cz/extra/pribeh-kovu/

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/regiony/prazane-tridi-cim-dal-vic-kovu-za-tri-roky-pribylo-tisic-kontejneru-35659

https://www.neprekonatelny.blog/2024/02/21/prazske-sluzby-svezly-loni-znovu-vice-trideneho-odpadu-vyrobily-rekordni-mnozstvi-elektriny-a-postaraly-se-o-zelen-na-plose-patnacti-vaclavaku/

https://www.teplice.cz/v%2Dteplicich%2Dzacala%2Dfungovat%2Dinovovana%2Dtridici%2Dlinka%2Dna%2Dodpad/d-35595/p1=22990

+ There are no comments

Add yours