Vířivé proudy už dva roky třídí neželezné kovy. Nově i použité kávové kapsle


Řeč je o jedné z klíčových technologií poloautomatické třídicí linky provozované v areálu Pražských služeb ve Vysočanech. Separátory fungující na bázi vířivých proudů dokážou oddělit například hliník nebo zinek. O oddělení železných složek se stará permanentní magnet. Od letošního roku mohou Pražané do kontejnerů na kovové obaly, kterých je v metropoli rozmístěno už 1555, odevzdávat i použité hliníkové kávové kapsle.

V pandemickém roce skončilo na třídicí lince 629 tun kovových obalů. To je výrazný nárůst oproti roku 2019, kdy Pražané do šedých kontejnerů vyhodili 421 tun odpadu. Letos do statistik poprvé promluví i  použité hliníkové kávové kapsle. Ty jsou nově součástí sbírané tříděné složky. To znamená, že mohou být vhozeny do příslušné nádoby, odkud putují k dotřídění na linku v areálu Pražských služeb. Za první čtyři měsíce roku 2021 se jich svezly dvě tuny. Třídění kávových kapslí v  metropolitním odpadovém hospodářství je výsledkem spolupráce mezi Pražskými službami, Magistrátem hlavního města Prahy a  společností Nespresso. Pražané však nejsou omezováni jednou konkrétní značkou.

Separace a následná recyklace hliníku a dalších neželezných kovů je klíčová pro princip cirkulární ekonomiky a snížení ekologické zátěže související s těžbou těchto kovů. „Zapojení soukromého sektoru do koloběhu cirkulární ekonomiky je stěžejní pro splnění našeho klimatického závazku i pro předcházení vzniku odpadů. Nedává smysl, aby opětovně využitelné suroviny končily na skládce nebo v zařízení na energetické využití odpadu,“ říká náměstek primátora Petr Hlubuček.

„Hliník je nekonečně recyklovatelný a výrobou recyklovaného hliníku se v porovnání s výrobou nového ušetří 95 procent energie, takže je pro cirkulární ekonomiku velmi vhodný. Zároveň výborně chrání čerstvost i aroma kvalitní kávy. Je však důležité použité kapsle získat od našich zákazníků zpět k recyklaci. Dlouhodobě hledáme cesty, jak zákazníkům recyklaci přiblížit a co nejvíce zjednodušit, “ dodává Andrea Petrová, marketingová manažerka Nespresso.

Kávové kapsle jsou společně s kovovými obaly sváženy z šedých kontejnerů na poloautomatickou třídicí linku do Vysočan. Linka se skládá ze dvou hlavních částí — třídicí technologie a  lineárního lisu. Ústřední roli hraje dopravníkový pás. Ten nabírá kovové obaly z násypky a dopravuje je k obsluze. Ta ručně sebere nežádoucí odpad a nově i kávové kapsle. V první fázi jsou tříděny manuálně. Dále s nimi pomáhá separátor, kterým neprojdou.

Následně dopravník transportuje plechovky, tuby, víčka či nečistoty k magnetickému separátoru. Ten odděluje želené obaly od těch neželezných. Zbylý odpad pokračuje po dopravníku k separátoru neželezných kovů. Zde je odpad na bázi vířivých proudů zelektrizován, jsou odstraněny nečistoty a do násypky k lisu putuje už jen hliník. Součástí nečistot mohou být i kávové kapsle. Důvodem je, že většinou obsahují zbytky namleté kávy a jsou tak příliš těžké. Padají tak do nádoby na zvláštní odpad.

Pro lepší dotřídění odpadu obsluha celý proces ještě jednou zopakuje. Sesbírané kávové kapsle určené k recyklaci se na konci směny zváží a připraví k odběru pro specializovanou firmu. Před vyhozením kávových kapslí do šedého kontejneru je potřeba ověřit, zda jsou z hliníku. Někteří výrobci využívají plastové kapsle, které do těchto šedých kontejnerů nepatří.

Do separačních nádob nepatří tlakové obaly od kosmetiky a cestovních vařičů, neboť hrozí jejich vznícení. Do kontejneru nepatří ani staré hasicí přístroje, nádoby od motorových olejů, benzinu, barev, plastové kávové kapsle a dalších chemických nebo nebezpečných látek. V případě pochybností Pražanům pomohou informační štítky nalepené na každém kontejneru.

Zároveň prosíme, aby plechovky i konzervy byly vždy sešlápnuté, čímž se zmenšuje jejich objem.

+ There are no comments

Add yours