Počet vytříděných kovových obalů v metropoli stále roste


Pražané od začátku ledna do konce července vytřídili více než 449 tun kovových obalů. Loni to ve stejném období bylo 359 tun. Letošní rok tak nejspíš bude optikou svozu této komodity rekordní. Nejvíce se šedé kontejnery plní během letních měsíců a v závěru roku. Popularitě třídění kovových obalů napomáhá rostoucí počet sběrných nádob v ulicích metropole i větší zájem Pražanů o ekologii a spolupráce s dalšími stranami.

Obsah všech šedých nádob končí v areálu Pražských služeb ve Vysočanech, kde už dva roky provozujeme moderní poloautomatickou linku na separaci kovových obalů. Ta se skládá z pásového dopravníku a dvou separátorů. První tvoří magnet, který vyseparuje železné kovy. Obaly a produkty z neželezných kovů putují do druhého separátoru. Ten funguje na bázi vířivých proudů. Následně je odpad slisován a odevzdán odběratelům k dalšímu zpracování.

Kávové kapsle a kovové srdce

Nově lze do kontejnerů odhazovat i použité hliníkové kávové kapsle. To je výsledek spolupráce se společností Nespresso, nicméně Pražané mohou do nádob odhazovat i hliníkové kapsle od jiných výrobců. Kapsle jsou na lince tříděny manuálně pomocí naší obsluhy. Doposavad jsme jich vytřídili 2,6 tun.

Dalším zajímavým projektem, který sběr kovových obalů v metropoli popularizuje, je iniciativa Every Can Counts (každá plechovka se počítá). Její kovová srdce určená na sběr plechovek byla instalována například v Praze 10 nebo na pražské náplavce. I takto sebrané plechovky nakonec skončily na lince Pražských služeb ve Vysočanech.

Z plechovky opět plechovka

Díky recyklaci mohou být kovové obaly opět vráceny do oběhu, což je klíčové pro cirkulární ekonomiku, předcházení vzniku odpadu a v konečném důsledku snížení naší uhlíkové stopy. „Pokud nebudou obaly recyklovány a opětovně využívány, nedokážeme snížit ekologickou zátěž a splnit naše klimatické závazky. Proto jsem rád, že je třídění kovových obalů, kávových kapslí a nápojových plechovek mezi Pražany populární,“ říká náměstek Primátora Petr Hlubuček.

Tlakové obaly do kontejneru nepatří

Do kontejnerů nepatří nádoby od sprejů, tlakové nádobky od kosmetiky, obaly od motorových olejů a dalších nebezpečných či chemických látek. Nepatří sem ani prázdné plynové kartuše od turistických vařičů a v žádném případě zde nesmí končit hasicí přístroje. Tyto produkty patří na sběrné dvory. Zároveň prosíme Pražany, aby obaly nevyhazovali v plastových sáčcích. Komplikuji to práci na třídicí lince.

Množství vytříděných kovových obalů (v tunách):

2016 (od srpna): 21

2017: 143,5

2018: 261,8

2019: 421

2020: 629,3

2021 (leden – červenec): 449,3 

Počet nádob určených na sběr kovových obalů v metropoli:

1590

+ There are no comments

Add yours