V roce 2016 se v Praze díky třídění papíru ušetřilo 220 tisíc stromů


Češi patří v třídění papíru mezi evropské jedničky. Každý obyvatel ročně vytřídí zhruba 14 kilogramů papíru, což je ročně více než 147 000 tisíc tun. Dosažená míra recyklace se u papíru pohybuje okolo 94%, a to je nejvíce ze všech druhů tříděného odpadu. Málokdo ale ví, jaká je skutečná cesta papíru od vytřídění do modrých kontejnerů. 

Nejprve začněme s několika čísly. V roce 2016 se v Praze vytřídilo celkem 21 426 tisíc tun papíru. Na každého obyvatele Prahy tak připadá 17 kilogramů, a díky tak vysoké míře třídění se v tomto roce ušetřilo přibližně 220 tisíc stromů, což odpovídá lesu o výměře 280 hektarů. Tato čísla vyplývají z výpočtů Pražských služeb. 

Jak ale recyklace probíhá? Z kontejnerů se papír rozváží do třídíren, kde je roztříděn na jednotlivé komodity, jako například lepenka, noviny, časopisy a smíšený papír. Papír je lisován do balíků a dodáván do papíren a dalších recyklačních firem k dalšímu zpracování a využití. Nejtypičtějším příkladem recyklace je výroba nového papíru, kartonu a nebo lepenky. Ty vznikají rozvlákněním vytříděného papíru na kašovitou hmotu, která obsahuje papírovou vlákninu a další příměsi. Tato směs míří do papírenského stroje, kde se natírá na síta, předsouší, lisuje, hladí a dosouší až do finální podoby nového výrobku.

Ne všechen papír je však recyklován zpět na původní výrobek. Existuje i spousta příkladů zajímavých českých firem, které papír zpracovávají na široké spektrum produktů. Kromě recyklace z papíru na papíru totiž můžeme vyrábět i zajímavé produkty pro stavitelství. 

+ There are no comments

Add yours