Kdo třídí, šetří životní prostředí, suroviny i svou peněženku


Většina odpadu, který končí v pražských černých popelnicích, sem nepatří a zasloužil by si druhou šanci. Plasty, papír, sklo, kov ale i organické odpady tvoří v Praze 68 % směsného komunálního odpadu a končí zbytečně v pražském ZEVO v Malešicích. Hlavní město proto připravilo informační kampaň, v rámci, které dostanou všichni obyvatelé Prahy v nejbližších dnech informace i do svých schránek.

Leták nabídne základní přehled „kam s ním“ a užitečné odkazy na webové stránky. Lidé zde najdou také tipy, jak třídit správně, či k čemu lze například vytříděný odpad využít. Zároveň se dozvědí, co se děje se směsným odpadem z černých popelnic. Součástí kampaně jsou i citi lighty po Praze, informace na webových stránkách. Město zároveň ale upozorňuje, že vždy nejlepším odpadem je ten, který vůbec nevznikne.

Co je pro jiného odpad, je pro druhého poklad, tak lze jednoduše shrnout přístup Prahy k odpadům. Naším cílem je dávat odpadům druhý život, díky moderním technologiím jsme schopni zpracovat a znovu využívat celou řadu hodnotných materiálů, který je součástí našeho odpadu – bioodpad, kovy, plasty, papír a další. Každý správným tříděním pomáhá životnímu prostředí, ale také šetří svoji peněženku, neboť lze i výrazně ušetřit za svoz odpadu. Potenciál v domácnostech má dnes například třídění bioodpadu, který tvoří až 38 % obsahu popelnic. Doporučuji proto si bezplatně od města objednat hnědou popelnici na stránce bioodpad.praha.eu“ dodává náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Dle analýz z roku 2021 tvoří obsah černé nádoby skoro 30 % využitelné složky – papír, plast a sklo, další velkou skupinou – téměř 38 %  – je bioodpad, a jen 32 % odpadu sem skutečně patří. Výše poplatku za černou popelnici, kterou obyvatelé Prahy platí, se přitom od počátku roku 2022 odvíjí od její velikosti a frekvence svozu. Ve zkratce lze říct: „Čím více toho vytřídíte, tím méně za svou černou popelnici zaplatíte.“ Proto hl. m. Praha nabízí svým občanům a obyvatelům bezplatně mnoho služeb s možností odpady co nejlépe a pohodlně třídit – zejména:

  • Stanoviště tříděných složek – barevné kontejnery ve veřejném prostoru, nedaleko vašeho domu. Na většině jsou umístěny nádoby na papír, plast, sklo a na vybraných stanovištích lze odložit i kovové obaly, nápojové kartony, jedlé oleje a tuky, drobná elektrozařízení a použitelný textil.
  • Popelnice na rostlinný bioodpad – objednat hnědou nádobu ke svému domu mohou vlastníci nemovitostí bezplatně na stránkách praha.eu nebo u svozových společností.
  • Sběrné dvory – na 19 sběrných dvorech lze odložit většinu typů odpadů jako je velkoobjemový odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu, nebo stavební odpad. V rámci zpětného odběru zde lze rovněž odevzdat použité elektrozařízení, zářivky nebo autobaterie.
  • Re-use pointy – předměty, které je možné dále využít (nábytek, knihy, nádobí, hračky pro děti ap.) lze odevzdat aktuálně ve 4 vybraných sběrných dvorech v ul. generála Šišky, Pod šancemi, Zakrytá a Chvalkovická ve speciálních kontejnerech. Jejich počet se bude v čase dále rozšiřovat. Nabídnout i získat předměty mohou obyvatelé v aplikaci nevyhazujto.cz.
  • Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad (například nábytek všeho druhu a velikosti) a na rostlinný bioodpad jsou umisťovány na konkrétní místo v konkrétním čase a místě. Harmonogramy jejich umístění jsou k dispozici zejména na webových stránkách příslušných městských částí.
  • Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, jako jsou barvy, ředidla, technické oleje nebo fotochemikálie – konkrétní místa a časy jsou rovněž k dispozici na webových stránkách městských částí.
  • Kompostárna ve Slivenci a sběrné místo bioodpadu v Malešicích nabízejí prostor pro odložení bioodpadu a zároveň je ve Slivenci možné získat kvalitní certifikovaný kompost.

Jak třídit správně? Město doporučuje odpady před uložením do sběrných nádob sešlápnout, roztrhat, nalámat – zkrátka zmenšit co nejvíce jejich objem. Do nádob se pak vejde odpadů více, svoz je ekonomický – „nevozí se jen vzduch“ a v okolí stanovišť ubývá nepořádek. Důležité je také dávat do sběrných nádob jen ty odpady, které tam skutečně patří. Odpad se následně lépe zpracovává a cenné suroviny nejsou znehodnoceny nežádoucími nečistotami.

Málokdo ví, že odpad z černých popelnic se dál už netřídí a naprostá většina jejich obsahu míří do ZEVO v Malešicích. To je zařízení, které odpady energeticky využívá. Jeho základní výstupy jsou energie, teplo, škvára, popílek a železo. Jen zanedbatelný zbytek odpadu, který kapacitně ZEVO nemůže přijmout, skončí na skládce.

Praha děkuje všem, kteří třídí a dávají odpadům druhou šanci. Nejlepší odpad je ale ten, který nevznikne.

Pro více informací navštivte webové stránky: odpady.praha.eu, bioodpad.praha.eu, reuse.praha.eu a ksnko.praha.eu.

+ There are no comments

Add yours