Aplikace ví, kolik vyhodíme v dalších letech odpadu!


Že to není možné, protože to nevíte ani vy sami? Sami budete překvapeni! Aplikace, kterou vyvinul tým výzkumníku z Vysokého učení technického v Brně, potvrzuje na základě prognóz, že množství odpadků stále roste.

Webová aplikace Tiramiso totiž umí díky matematickým modelům, které se opírají o data z minulých let, předpovědět množství odpadu, které nás v budoucnu čeká. Martin Pavlas, vedoucí výzkumu, říká, že dat z minulosti je málo, statistické metody selhávají a bylo třeba přijít s vlastní metodikou. Aplikace pracuje s různými scénáři vývoje, myslí třeba na variantu, že by lidé začali více třídit plasty.

S aplikací bude primárně pracovat ministerstvo životního prostředí, ale k dispozici bude také krajům nebo brněnským investorům. Ministerstvu pomůže hlavně sestavit plán odpadového hospodářství, který se bude v letošním roce zpracovávat. Díky aplikaci ministerstvo uvidí, kam směřují trendy a díky tomu snáze stanoví svoje vlastní cíle i za pomoci předem definovaných různých scénářů.

Špatnou zprávou je, že množství odpadu neúprosně roste. Když nedojde k žádné změně, v roce 2035 bude celkové množství vyprodukovaného odpadu asi 50 milionů tun. Pavlas také upozorňuje na skupinu komunálních odpadů, jejichž produkce roste. Nyní se pohybuje kolem 570 kg na osobu ročně a výhledově by mohla stoupnout na 600 kilogramů. Problematický je také stavební a zdravotnický odpad. První jmenovaný je produkován hlavně ve velkém množství a spolu s odpadem ze zdravotnických zařízení je náročný na další zpracování.

Vzniku aplikace předcházel i terénní výzkum. Ten probíhal ve třinácti lokalitách po celé České republice a orientoval se na venkovskou zástavbu, rodinné domy a sídliště. V popelnicích se často nacházeli věci jako plastové obaly od sýrů či uzenin nebo třeba PET lahve. Jednoznačně z toho vyplývá, že kdyby lidé více třídili, v černých popelnicích by se počet odpadků snížil dokonce o jednu třetinu.

Zdroj: https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/technologie/aplikace-mnozstvi-odpadu-v-budoucnu-vedci-vut-brno_2303041051_kac

+ There are no comments

Add yours