Pražský odpad v číslech


V roce 2021 bylo v českém hlavním městě svezeno 260 547 tun směsného odpadu. Podle posledních údajů žije v Praze přibližně 1,3 milionu obyvatel. Při přepočtu na obyvatele to znamená přibližně 200 kilogramů odpadu na jednoho obyvatele Prahy za rok.

Pokud bychom šli dále, můžeme si spočítat, že takový průměrný občan Prahy vyprodukuje za jeden den zhruba půl kila směsného odpadu. Musíme si zároveň uvědomit, že se jedná pouze o směsný odpad a k tomu všemu každý z nás (z těch, kteří třídí odpad) vyprodukuje ještě značné množství odpadu tříděného.

Tento výpočet je samozřejmě velice zjednodušený, ale určitou představu nám poskytuje. Odpad produkujeme všichni, můžeme se ho snažit omezit a ulehčit tak planetě i popelářům, kteří se o náš odpad starají. Jeden popelář za jednu směnu odnese 4183 kilogramů odpadu. Pokud bychom pokračovali v našem příkladu, znamená to, že odnese odpad, který by 8366 obyvatel Prahy vyprodukovalo za jeden jediný den. Úctihodný výkon za jeden pracovní den.

Kam s ním?

 U čísel zůstaneme a přesuneme se k dalšímu zpracování odpadu – ať už směsného, tak tříděného.

Směsný odpad má dvě možnosti, kam se může po odvezení popelářem dostat – na skládku nebo do spalovny. Do spalovny Malešice se v loňském roce dostalo 282 740 tun odpadu. Odpad je následně ve spalovně spálen při 200 stupních Celsia a faktem je i to, že vyrábí energii pro přibližně 20 000 pražských domácností.

Co se skládky týče, na území hlavního města se nachází skládka na Praze 8 v Ďáblicích. Jak příznačný název pro místo, kde se nachází skládka, že? Pravdou však zůstává, že pokud odpad produkujeme, musíme se smířit s tím, že tu s námi bude i poté, a je potřeba ho někde uložit.

S tříděným odpadem je to ještě daleko rozmanitější. Jednotlivé materiály mají možnosti, jak se vrátit zpět do oběhu a být znovu použité. V tomto případě mluvíme o tzv. cirkulární ekonomice. Bohužel, ne všechen odpad se do oběhu vrátí a poslouží znovu a znovu.

K tomu, aby se na skládkách objevilo co nejméně odpadu bez dalšího využití, může přispět každý z nás. Stačí se na chvíli zamyslet nad tím, jak se svým odpadem nakládá. Každý z nás si může položit následující otázky: “Třídím dostatečně?” “Nemohl/a bych tento obal použít ještě na něco dalšího?”

Každá, i sebemenší, snaha se počítá. Odměnou nám budou i nadále čisté ulice a co možná nejméně odpadu ležícího na skládkách.

+ There are no comments

Add yours