Nové kontejnery na třídění odpadu – Proč Pražské služby mění jejich vzhled?


S každým rokem roste množství vyprodukovaného odpadu v České republice. Praha není výjimkou. Podle údajů Českého statistického úřadu se jeho produkce stále zvyšuje a dosahuje ročně neuvěřitelného čísla 5,5 milionů tun. Jen pro představu, kdyby se všechen odpad za rok svezl na Václavské náměstí, tak celé zaplní a hromada bude vysoká přes 870 metrů. 

S tím, jak roste životní úroveň, tak obecně roste i spotřeba domácností a množství odpadu. Praha to dlouhodobě řeší prostřednictvím komplexního systému třídění. K tomuto účelu slouží v hlavním městě několik tisíc sběrných míst vybavených barevnými nádobami různého objemu. Kromě toho jsou další tisíce umístěná přímo v bytových nebo rodinných domech. Navíc jsou občanům k dispozici sběrné dvory nebo velkoobjemové kontejnery.

V Praze se v současnosti mění vzhled nádob a postupně se objevují nové typy popelnic. Ty nejnovější, černé s plochým barevným víkem jsou nižší, a tak na ně dosáhnou pohodlně děti i vozíčkáři. Tento fakt navíc zvyšuje bezpečnost v rezidenčních oblastech, kdy jsou pro řidiče za popelnicemi lépe vidět chodci, zejména pak právě děti na přechodech. Další výhodou je jejich jednodušší konstrukce, s tím spojená menší poruchovost. Pražské služby postupnou výměnou nádob ve spolupráci s městem snižují vizuální smog a rovněž tím pomáhají kultivovat veřejný prostor. Tento trend prostupuje napříč celou Evropou.

 

Moderní trendy ve svozu odpadu

Pražští popeláři dnes sváží odpad podle předem daného harmonogramu. Přesně tak, jak si město dle smlouvy objednává. Některé popelnice mají v sobě čipy, které městu a městským částem poskytují data o své naplněnosti. To může také informovat občany o stanovišti, které je ještě schopné pojmout jejich odpad, aby skončil v popelnici, a ne vedle ní. Frekvence svozu jsou nastavené na co nejefektivnější obsluhu dané oblasti. To znamená v rámci svozu jednoho druhu odpadu je vždy potřeba obsloužit co největší počet nádob. To se děje i z důvodu co nejnižšího dopravního zatížení, snižování uhlíkové stopy anebo úspory pohonných hmot. 

Tohle je důkazem, že jdou Pražské služby s dobou a jsou moderní firmou, která se zajímá o inovace ve svozu odpadu. Proto se pravidelně účastní pilotních projektů města a inspirují v zahraničí. Dynamicky měnící se svět znamená pro společnost nové výzvy a další rozvoj nejen na poli odpadového hospodářství.

 

Zkušenosti ze světa?

Evropská legislativa a Green Deal si kladou za cíl snížit odpad a zvýšit jeho využití. V řadě dalších evropských měst se už také objevují popelnice s čipy, které hlásí, kolik odpadu vyhazuje každá domácnost. Ti, kteří netřídí a vyhazují větší množství, platí za svůj odpad více. Podle statistik to vedlo k razantním úsporám v polovině francouzských obcí, které systém zavedly. Místní starostové doufají, že to pomůže lidem uvědomit si jejich plýtvání. 

Něco obdobného plánuje vedle Francie i poměrně konzervativní španělský Madrid. Tam chystají po celém městě rozprostřít 11 tisíc senzorů, které budou kontrolovat, kolik je odpadu v nádobách. Systém poté umí určit, kdy má smysl, aby na místo vyjeli popeláři a rovnou navrhne, kudy by měly jet, aby se to co nejvíce vyplatilo. 

 

ZDROJE 

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/odpadu-pribyva-nekteri-ho-hromadi-na-zahrade-k-nelibosti-temer-bezmocnych-sousedu-347783

https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/index.xhtml

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/sluzby/odpady/index.html

https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/novinky_v_trideni_odpadu.html

https://www.praha2.cz/trideni-odpadu-v-praze-bude-jeste-jednodusi/d-117298

https://www.trideniodpadu.cz/galerie

https://wave.rozhlas.cz/francouzske-i-ceske-obce-zavadeji-chytre-popelnice-s-cipy-pomahaji-snizit-9132442

https://cc.cz/slovaci-meni-bezne-popelnice-na-inteligentni-ziskali-zrejme-nejvetsi-zakazku-chytreho-odpadu-v-evrope/

+ There are no comments

Add yours