Třídím, třídíš, třídíme, ale máme mezery


Alespoň nějakou komoditu třídí téměř všichni Pražané. Nejrozšířenější je separace PET lahví, plastů, papíru a skla. Největší problém představují kovové nápojové obaly. Bezmála dvě pětiny Pražanů přiznaly, že plechovky odhazují do nádob na směsný odpad. Vyplývá to z průzkumu Pražských služeb. 

Ačkoli data z třídicí linky na kovy říkají, že množství svezených kovových obalů v metropoli se zvyšuje, stále je zde prostor pro zlepšení. Navíc počet nápojů prodaných v plechovkách rok od roku roste. „Kovové nápojové obaly mohou být dobrým sluhou, nebo zlým pánem. Záleží, zda je kov z plechovky opětovně využit, nebo putuje spolu s komunálním odpadem na skládku, nebo k energetickému využití do spalovny,“ říká náš tiskový mluvčí Radim Mana.

Stanovišť je dostatek

Pandemie se naštěstí nepodepsala na ochotě lidí třídit odpad. Téměř tři čtvrtiny lidí třídí stejně jako loni, čtvrtina respondentů deklaruje zlepšení, pouze minimum lidí prohlašuje, že odpady třídí méně.

Většina Pražanů je spokojena s dostupností stanovišť na tříděný odpad. Celých 81 procent dotázaných si myslí, že má stanoviště s barevnými kontejnery v optimální vzdálenosti od domova. Průměrná délka cesty ke kontejneru přitom vzrostla. Zatímco v roce 2015 mělo kontejner do 100 metrů od domova 67 procent dotázaných, loni už to bylo jen 59 procent. 

Bio je trendy 

Zájem o celoroční třídění bioodpadu má 64 procent účastníků průzkumu. To je podobné číslo jako v předcházejících letech. „Očekáváme, že toto číslo v budoucnu poroste. Doposavad šlo o komerční službu využívanou primárně zahrádkáři a majiteli rodinných domů. Do metropolitního odpadového hospodářství byla separace bioodpadu zařazena před dvěma lety,“ pokračuje Radim Mana.  

Cirkulární ekonomika

Recyklace je pouze jedním ze tří pilířů odpadového hospodářství. Ty další dva jsou neméně důležité. Jde o předcházení vzniků odpadů a opakované využití věcí. „Tyto principy může uplatnit každý z nás i město. Hlavní město Praha již neudělí záštitu, neposkytne dar ani dotaci, ani nenaváže partnerství s nikým, kdo nebude předcházet vzniku jednorázových výrobků a obalů,“ dodává závěrem Petr HlubučekZároveň se v Praze objevila nová RE-use centra. Principem těchto center je najít pro staré věci nové uplatnění.

+ There are no comments

Add yours