Pražský klimatický plán schválen!


Zastupitelstvo hlavního města Prahy udělalo zásadní krok vpřed. Na konci května totiž schválilo Klimatický plán hl. m. Prahy pro rok 2030, což plně podporuje i Hospodářská komora hl. m. Prahy. Město se v rámci tohoto dokumentu zavazuje ke snížení objemu produkovaných emisí oxidu uhličitého o 45 % oproti roku 2010, čehož se má dosáhnout realizací 69 konkrétních opatření.

Všechny tyto postupy jsou logickými a správnými kroky vpřed, neboť téma ekologie a snižování emisí CO2 rezonuje celou Evropskou unií a zasahuje už do všech sektorů, včetně například bankovnictví a investování. Projekty a podnikatelské záměry, kterým není lhostejné životní prostředí totiž získávají snáze finanční prostředky a jsou plně podporovány. Jak navíc uvádí náměstka primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petra Hlubučka, takový plán je nezbytným pro to, aby se Praha mohla stát technologicky inovativním a ekologicky udržitelným městem budoucnosti, o což v každém případě stojí.

Zároveň dodává: „Náš plán snížit uhlíkovou stopu o 4 milióny tun do roku 2030 znamená při dnešní ceně povolenky úsporu přes 5 miliard korun ročně, jak pro město, tak pro Pražany.“ A ačkoliv jde především o přírodu kolem nás, i z finanční stránky se jedná o důležitý krok. Doufejme, že hlavní město tak všem svým závazkům dostojí a bude se nám zde žít zase o něco lépe a ekologičtěji!

+ There are no comments

Add yours