Likvidace dokumentů: jak naložit se soukromými informacemi či celými archivy?


V dnešním světě nabývá ochrana osobních údajů na důležitosti a otázkou likvidace dokumentů se zabývají v téměř každé firmě. Jak a kde se můžete správně zbavit většího množství listin, které obsahují citlivé informace?

Spalovna ZEVO Malešice

Máte celé archivy dokumentů a skartace nepřichází v úvahu? Pak můžete využít služby spalovny ZEVO (https://www.psas.cz/spalovna-zevo) v pražských Malešicích. Ta zaručuje skutečnou likvidaci všech listin a objednávku lze jednoduše provést na stránkách: https://www.psas.cz/pro-obcany-a-male-firmy.

ZEVO, neboli Zařízení pro energetické využití odpadu, představuje klíčový prvek odpadového hospodářství v Praze. Spalovna energeticky využívá odpady z Prahy a okolních oblastí po 355 dní v roce. Slouží jako konečná stanice pro 95 % směsného komunálního odpadu, který se v Praze vyprodukuje. Díky čtyřem moderním linkám se z něho vyrobí energie a teplo pro zhruba 20 tisíc pražských domácností. Pražské služby pečlivě monitorují emise i zbytkové látky, aby spalovna minimalizovala negativní dopady na životní prostředí a zajišťovala bezpečnost Pražanům. Díky nejmodernějším technologiím se daří dlouhodobě držet hodnoty emisí hluboko pod povoleným množstvím. Monitoring se provádí každý den, dostupný je pro občany na webové stránce: https://www.psas.cz/aktualni-emise-zevo

Pracovníci ZEVO Malešice aktivně pracují na inovativních projektech, které by mohly dále zlepšit využití zbytkových materiálů. S výrazným důrazem na ekologickou odpovědnost a ochranu životního prostředí hledají cesty k jejich efektivnějšímu využívání. Týká se to například škváry, která vzniká po zpracování a následném energetickém využití směsného komunálního odpadu. V budoucnu by tento materiál mohl posloužit například při výstavbě silnic a dálnic.

Dvakrát měř, jednou spaluj

Doba archivace dokumentů, zejména těch účetních či personalistických, podléhá přísným zákonům a liší se v závislosti na jejich druhu. Uzákoněné skartační lhůty specifikují, jak dlouho je nutné uchovávat různé kategorie dokumentů. Například účetní závěrka a výroční zprávy podléhají lhůtě 10 let, zatímco účetní doklady nebo knihy mají skartační lhůtu 5 let. Pro mzdové listy či účetní záznamy potřebné pro důchodové pojištění platí skartační lhůta 30 let.

Před zničením dokumentů musí podnikatel nabídnout oblastnímu archivu ty s trvalou hodnotou. Zjednodušit proces může značení dokumentů skartačním znakem (A pro archiv, S pro skartaci). Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku mají povinnost spolupracovat se státním archivem a poskytnout mu dokumenty k archivaci. Neuposlechnutí těchto pravidel může podnikatele postavit před hrozbu pokuty až do výše 250 000 Kč.

Před jakoukoliv likvidací dokumentů proto nezapomeňte vše náležitě projít a ujistit se, zda dané informace skutečně můžete poslat do věčných lovišť. Platí zde jednoduché pravidlo: dvakrát měř, jednou spaluj!

Zdroje:

https://www.psas.cz/spalovna-zevo

https://ekonomickydenik.cz/prazske-sluzby-chteji-spalovat-vic-odpadu-v-malesicich-nove-az-480-tisic-tun-rocne/

https://www.gdpr-experts.cz/clanek/nez-skartujete-fakturu-radeji-merte-dvakrat

https://www.idnes.cz/praha/zpravy/malesice-prazske-sluzby-kotle-vymena-energetika.A230520_105813_praha-zpravy_rts

+ There are no comments

Add yours