Sáčky do biopopelnice nepatří!


Pražané rádi třídí bioodpad. Bohužel se často stává, že veškerá snaha o získání cenné suroviny je zmařena tím, že je bioodpad uložen do nádoby v sáčcích. Ať už se jedná o sáčky plastové biodegradabilní či papírové, obsah nádoby se tak znehodnotí a bioodpad nemůže být na kompostárně zpracován.

Bioodpad z hnědých nádob (biopopelnic) je odvážen na průmyslové kompostárny, kde je dále zpracováván. K ručnímu dotřiďování zde již nedochází. Vzhledem k množství bioodpadu a k technologii zpracování je zcela nemožné rozlišit, zda se jedná o sáčky kompostovatelné či plastové, tudíž materiál, který obsahuje jakékoliv sáčky je jednoznačně nežádoucí.

Při domácím kompostování je použití biodegradabilních sáčků zcela v pořádku, ale bohužel při nádobovém sběru a průmyslovém zpracování představují sáčky velký problém. Protože se zpracovatelé snaží o co nejvyšší možnou kvalitu kompostu, bioodpad, který na první pohled obsahuje sáčky a další nevhodné složky, není kompostárnou přijat ke zpracování.

Výsledný kompost, který na kompostárně vzniká, je testován a certifikován. Tak je zaručena jeho kvalita a bezpečné použití pro pěstování. Pomozte nám s udržením této kvality i vy tím, že budete do biopopelnic odkládat pouze čistý bioodpad bez sáčků!

Co přesně do biopopelnice patří a co je naopak nežádoucí naleznete ZDE.

+ There are no comments

Add yours