Nově objevený katalyzátor rozkládá plasty na dále využitelné suroviny


Recyklování plastů pokořilo další milník. Japonským vědcům z Osaka City University se podařilo objevit typ katalytické reakce, během které dochází k přeměně určitých typů plastů – polyolefinů – na kapalné palivo nebo vosk. Výsledky své práce uveřejnili ve formě vědeckého článku v prestižním časopise Applied Catalysis B: Environmental.

Polyolefiny jsou nejběžněji průmyslově využívané plasty, které mají fyzikální vlastnosti prakticky znemožňující chemickou transformaci v biologicky rozložitelnou alternativu. Recyklace navíc vyžaduje poměrně vysoké teploty okolo 300 °C. Vědecký tým z Osaka City University se proto soustředil na pátrání po katalyzátorech, které by snižovaly aktivační energii nutnou k zahájení chemické reakce. Jinými slovy by reakce s katalyzátorem probíhala při nižších teplotách.

Jako katalyzátor použili sloučeninu kovu ruthenia a oxidu ceričitého. Ten se používá například pro výrobu broušeného skla a k jeho leštění. Chemická reakce po jeho přidání probíhala při teplotě 200 °C a tlaku 2MPa.

Docent Masazumi Tamury z OCU, jeden z autorů práce, tvrdí, že katalyzátory na bázi ruthenia nebyly nikdy dříve k recyklaci polyolefinů použity, a proto on i jeho tým budou reakci ještě muset podrobněji popsat a prozkoumat. Experiment demonstrovali na plastovém sáčku, jehož výtěžnost byla 92 % (77 % kapalná paliva a 15 % vosk).

„Očekáváme, že náš objev přispěje nejen k eliminaci odpadních plastů, ale zároveň k jejich využití jakožto surovin pro výrobu užitečných chemikálií,“ dodává Tamura.

Podobně v minulosti smýšleli i bioinženýři na Washington State University, kteří zkusili použít reaktor na zpracování biomasy na plasty. Za použití dusíku jako katalyzátoru při vysokých teplotách se jim podařilo plasty rozložit také na tekuté palivo a vosk.

Zdroje:

https://www.czechsight.cz/novy-katalyzator-meni-plastovy-odpad-na-tekuta-paliva-a-vosk/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337320312224?via%3Dihub

https://www.euro.cz/udalosti/reseni-zahlceni-plastovym-odpadem-vedci-z-nej-vytvareji-palivo-1456479

+ There are no comments

Add yours