Nová vědecká studie tvrdí, že nás za 20 let zavalí více než miliarda tun plastů


1,3 miliardy tun plastového odpadu. Přesně takové množství by v příštích dvaceti letech mohlo zamořit naše životního prostředí. S touto nepříznivou prognózou přišla nová vědecká studie publikovaná v časopise Science.

Jedná se o první komplexní studii toho, jak se bude problém s plastovým odpadem vyvíjet v budoucnu. A rozhodně to není žádný hezký výhled. Pokud by vás zajímalo, co vlastně to číslo znamená a o jak velkém množství plastů se tu bavíme, tak si představte, že pokud bychom veškerý ten odpad rozložili na rovný povrch, tak by pokrýval území zhruba jednou a půl větší než Velká Británie.

K takto obrovskému číslu vědci došli tím, že sledovali globální údaje o výrobě, používání a likvidaci plastů. Důležité bylo i zohlednění současného trendu zvyšování plastové výroby, u něhož se v blízké budoucnosti nepočítá s žádnou zásadnější změnou. Součástí studie bylo také stanovení jednotlivých kroků, které by mohly to ohromné množství odpadu značně snížit – a to až o 80 %. Kroky to jsou následující:

  • snížení růstu výroby a spotřeby plastů
  • nahrazení plastů papírem a kompostovatelnými materiály
  • vývoj recyklovatelných produktů a obalů
  • zvýšení míry sběru odpadu v zemích se středními a nízkými příjmy
  • vybudování přechodných zařízení, která pojmou 23 % nerecyklovatelných plastů
  • snížení exportu plastového odpadu

Ani při dodržení těchto pravidel ale nebudeme mít vyhráno. Studie totiž zdůrazňuje, že odhadem 2 miliardy lidí nemají možnost s odpadem řádně nákladat. Tito lidé ze zemí s nízkými příjmy tak mají pouze dvě možnosti – buď odpad spálí, nebo zahodí. Pokud odpad zahodí, tak jedinou záchranu představují už jen sběrači odpadu, kteří jej shromažďují, třídí a opakovatelně použitelné materiály dále prodávají.

Takovýchto sběračů je na světě asi 11 milionů a jejich role je při snižování globálního odpadu klíčová. Bohužel ale často postrádají základní pracovní práva a bezpečné podmínky k práci. Zlepšení jejich situace je tak dalším nutným krokem k tomu, aby se do našich oceánů dostalo v příštích dvou desetiletích co nejméně plastového odpadu.

Zdroje:

https://www.bbc.com/news/science-environment-53521001

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/za-20-let-nas-zavali-miliarda-tun-plastu-na-zmenu-bylo-vcera-pozde-113720

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/07/22/science.aba9475

+ There are no comments

Add yours