Přinášíme první rozhovor ze série Seznamte se se zaměstnanci Pražských služeb


Rádi bychom představili naše kolegy na různých pracovních pozicích a ukázali, jak širokému spektru služeb a činností se věnuje naše společnost. Budeme rádi, když série těchto rozhovorů třeba přiláká nové zájemce o různorodou práci v Pražských službách. Jako první jsme si popovídali s Mgr., Bc. Zdeňkem Záluským, který v PS pracuje na pozici vedoucí technicko výrobního odboru a jeho cesta určitě nebyla jednoduchá.

Jak jste se dostal do Pražských služeb?

První mojí zkušeností v rámci naší společnosti byla brigáda při studiu. Působil jsem na vjezdové vrátnici a mým úkolem bylo vážení vozidel. Práce byla poměrně zajímavá, neboť na vážnici byl v tu dobu nově zaveden počítač a společně s kolegy jsme zaváděli vážní procesor SCHENCK.

Jak dlouho ve firmě pracujete?

Ve firmě pracuji už více než 18 let, konkrétně od ledna roku 2004, zažil jsem toho tedy už poměrně dost, nicméně z načerpaných zkušeností čerpám dnes a denně.

Za těch osmnáct let jste se výrazně posunul, můžete nám vaši cestu popsat?

Určitě mohu, snad Vám nepřijde nudná. Po studentské brigádě na váze, která trvala tři měsíce, jsem nastoupil na Závod údržby komunikací, konkrétně na středisko ručního čištění, kde jsem působil jako mistr. Po cca 3 letech se na základě personální změn v rámci závodu uvolnilo místo vedoucího střediska na Praze 3 a bývalý pan ředitel pan Matoušek se rozhodl, že mi dá šanci ukázat, co ve mně je. Na této pozici jsem působil celých 10 let. V roce 2017 byl do funkce ředitele našeho závodu nově jmenován pan Hodan, který si mne vybral jako svoji pravou ruku. Na této pozici působím dodnes a stále se snažím mu důvěru ve mne vloženou vracet odpovídajícími pracovními výkony.  

Zajímalo by mě, co vás přesvědčilo dělat kariéru zrovna v PS?

Rozhodujících faktorů bylo patrně více, nicméně mezi ty podstatné určitě patří důvěra ze strany vedení, možnost se profesně posouvat dále, mít kolem sebe ty správné kolegy a možnost realizovat projekty, které mi dávají smysl. Za stěžejní projekty osobně považuji například čistotu v našem městě, ekologické aspekty nebo rozvoj nových technologií v rámci naší společnosti.

Za ty roky, se samozřejmě, posunul i váš soukromý život, umožňuje Vám současná pracovní pozice v PS life-balance?

Je pravdou, že na současné pozici je dosažení konsensu mezi pracovním a soukromým životem poměrně složité. Pracovních povinností je opravdu hodně, nicméně i s tímto jsem musel při mém nástupu na současnou pozici počítat. S rodinou se snažím trávit čas zejména o víkendech, ve všední den k tomu moc příležitostí není.

Co byste rád, aby se do budoucna povedlo, nebo, kde vidíte svoje místo v podniku?

Mým velkým přáním je především naplnění nového poslání naší společnosti. V blízkém budoucnu bychom měli prostřednictvím našeho majitele MHMP a příslušných městských organizací získávat na základě in-house spolupráce celé spektrum nových zakázek. Naše schopnost zvládnout a dlouhodobě realizovat tyto zakázky a to zejména po provozní stránce je pro mne osobně velkou výzvou.

Odpověď na Vaší otázku, kde vidím své místo v podniku si dovolím pojmout trochu „lišácky“. Tam, kde bude mne vedení společnosti momentálně potřebovat . Je to jejich právo a takto by měl asi uvažovat každý zaměstnanec.

Kdybyste měl říct jednu věc, kterou jsou pro vás PS jedinečné a stojí za to tu být osmnáct let, která by to byla?

Pražským službám jsem vděčný zejména za to, že mi dopřáli možnost získat zde cenné, mnohaleté zkušenosti. Zejména skutečnost, že jsem si v rámci našeho závodu prošel, jak se lidově říká „od píky“ prakticky celým výrobním procesem, je stav, ze kterého v rámci mé pracovní pozice dlouhodobě těžím. Obecně si myslím, že v současné době firmám dlouholetí odborníci s odpovídajícími zkušenostmi chybí, někde je to patrné více, někde méně.

Podílíte se na řízení celého ZÁVODU 12, tudíž máte v gesci poměrně rozsáhlou agendu, co je pro Vaši pracovní činnost typické?

Bude to znít možná trochu divně, ale právě rozsáhlá agenda a s tím spojené poměrně velké spektrum pracovních činností je to, co mne na současné pozici baví a co mne 100% naplňuje. V rámci běžných pracovních pozic se dotyčný zaměstnanec prioritně zaměřuje na svoji vlastní typickou agendu. Na pozici náměstka ředitele závodu se musíte orientovat prakticky ve všem, co se závodu týká, včetně agendy týkající se zástupu ředitele závodu v době jeho nepřítomnosti. Tomu také odpovídá příslušný podíl zodpovědnosti.

V současné době se pracovní trh obecně potýká s nedostatkem řidičů, co je podle Vás nejvíce specifické pro tuto profesi?

Pod pojmem řidič si každý z nás asi představí trochu něco jiného. Pro náš závod je kategorie řidič naprosto klíčová, z mého pohledu nedělám absolutně žádné rozdíly mezi tím, kde konkrétní řidič jezdí a co vozí. Naši řidiči mohou například rozvážet pracovníky ručního úklidu, svážet odpad, rozvážet dopravní značky nebo v zimě udržovat vozovky a chodníky. Specifická je pro naše řidiče zejména jejich všestrannost, která je pro plynulé zajištění provozu velmi důležitá. Další specifickou vlastností je obecně jejich poslání, konat pro dobro všech Pražanů, aby se jim v naší metropoli žilo co možná nejlépe, žili v pořádku a čistotě.

Co děláte ve volném čase?

Ve volném čase se věnuji především rodině, také rád houbařím a chodím na procházky. Potřebný klid také hledám na rodinné chatě na Sázavě.

Mgr. Zdeněk Záluský, MBA

vedoucí technicko výrobního odboru

+ There are no comments

Add yours