Vánoční stromky dosloužily. Kam s nimi?


Správný postup likvidace tradičního vánočního stromku se liší podle přístupnosti popelnic na směsný odpad. V žádném případě by ale stromky neměly končit uvnitř popelnice, neboť svými rozměry zaplní téměř celou nádobu a do dalšího svozu tak znemožní její používání.

V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad, lze stromky volně odložit vedle nich. To se týká například pražských sídlišť. Jiný postup platí v případě umístění směsných odpadních nádob ve vnitroblocích nebo pro majitele rodinných domků. Popelnice za plotem rodinného domu nebo ve dvoře vnitrobloku se považuje za neveřejnou. Ani její pravidelné přistavování před objekt tento stav nemění. Stromky by tak vedle takových nádob rozhodně končit neměly, a to ani v momentě, kdy je popelnice přistavena před objekt k pravidelnému svozu. Správné místo pro vysloužilý stromek je v těchto případech separační stanoviště s barevnými kontejnery.

Odložené vánoční stromky u nádob na směsný odpad, tzv. černé popelnice či kontejnery, jsou sváženy v obvyklých svozových dnech. V ideálním případě by zde stromek neměl být odložen dříve než 24 hodin před výsypem popelnic. U barevných kontejnerů na tříděný odpad je situace s odvozem jiná, stromečky odveze speciální vozidlo v rámci pravidelných úklidů separačních stanovišť. Při dodržení harmonogramu nebudou stromky v ulicích zůstávat příliš dlouho. Přesto vás prosíme, abyste při vyhazování stromku dbali na své okolí a nenechávali stromky například uprostřed chodníku, nebo v silnici. Co se pak týče umělých stromků, tak s nimi musíte zamířit do sběrného dvora.

Finální stanice jehličnanů

Konečnou zastávkou pro většinu vánočních stromků bude některá z kompostáren na území metropole. Část znečištěných nebo nedostatečně odstrojených stromků může putovat společně se směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice. V poslední řadě nedoporučujeme odnášet stromky do lesa, protože zapomenuté ozdoby a dekorace představují hrozbu pro divokou zvěř.   

+ There are no comments

Add yours