Pravidla při svozu popelnic a úklidu kolem nich


Svoz odpadu v hlavním městě je robustní systém, ve kterém hrají Pražské služby klíčovou roli. Aby fungoval jako dobře namazaný stroj, je nutné dodržovat řadu jednoduchých pravidel, která platí pro všechny obyvatele i návštěvníky města. Nebojte, není jich mnoho a nejsou vůbec složitá. Pojďme si je představit.

Vhodné umístění a používání nádob na směsný odpad

Máte u sebe doma popelnice na směs? Nebojte, nechceme je vidět. Podle platné vyhlášky musí každý bytový dům v Praze shromažďovat komunální odpad. A to buď uvnitř budovy, nebo na povolené ploše venku na ulici. Pokud máte nádobu za zavřenými dveřmi a přistavujete ji na chodník, aby ji popeláři vyvezli, můžete ji tam dát v den svozu, v centru města dokonce pouze hodinu před a po plánované zastávce popelářů. U Pražských služeb si ale můžete objednat nadstandardní službu. Ta zahrnuje zanášení/vynášení nádob a odemykání/zamykání objektu. Musí ale být vždy schválena provozem a nelze si ji nárokovat. Máte zájem? Stačí se obrátit na info@psas.cz, tam všechno jednoduše zařídíte.

Co když popeláři nemají jak projet?

Aby vám popeláři kontejnery vyvezli, musí se k nim dostat. Není ale dne, kdy by posádky v terénu neřešily špatnou průjezdnost ulic. Zvlášť na pražských sídlištích, ale i v centru občas vládne parkovací anarchie a stává se, že kvůli špatně stojícím autům nemohou popeláři projet a vyvézt odpadky. V takovém případě četa nahlásí problém na dispečink, který na místo později vyšle auto na opakovaný svoz. Tím se ale vše zbytečně prodražuje a zaplatíme to my všichni. Zkuste na to prosím příště při parkování myslet.

Povinnost svážet pohozené odpadky

Mají popeláři povinnost vyvézt i odložené skříně nebo jinak pohozené odpadky kolem černých popelnic na směsný odpad? Nemají. Naopak je veškeré odhazování předmětů mimo nádoby považováno za přestupek a vytváření černé skládky, která se trestá pokutou až do výše 50 000 Kč. Pokud potřebujete vyvézt něco většího, objednejte si velkoobjemový kontejner anebo zajeďte na nejbližší sběrný dvůr, kde můžete odevzdat funkční věci do re-use pointu. 

U veřejných stanovišť tříděného odpadu to je trochu jinak. Tam nepořádek kolem nádob sbírají doúklidové čety. I tady ale platí to stejné co u černých popelnic. Tedy že nikdo nesmí nic odložit mimo nádoby. Pokud vám pravidelně přetékají odpadky, obraťte se na svoji městskou část, odbor životního prostředí. Jedině tam mohou objednat častější svoz, nebo přidání dalších popelnic. Svozové společnosti s tím nic nezmůžou. Buďme ohleduplní, snažme se mít ve svém okolí pořádek a nepřidělávejme zbytečně popelářům práci navíc.

Úklid kolem popelnic na směs

Stojí vaše popelnice na směsný komunální odpad na ulici? A máte kolem nich nepořádek? Povinnost, aby zmizel, má majitel nebo správce domu, nikoli popeláři. Pokud je máte pravidelně přeplněné, mělo by SVJ, majitel nebo správce domu kontaktovat příslušnou svozovou společnost a objednat si u ní častější svoz anebo větší nádoby. Pokud máte na stanovišti odhozené sušáky na prádlo, krabice anebo další předměty, můžete si také objednat i placený mimořádný úklid. 

Jak je to s popelnicemi na tříděný odpad?

Provoz a svoz barevných popelnic se platí z rozpočtu z města. To slouží jako motivace k tomu více třídit a využívat méně nádoby na směsný odpad. V podstatě čím více toho správně vytřídíte, tím méně zaplatíte. Kromě vaší peněženky to nakonec ocení i životní prostředí. A samozřejmě nezapomínejte PET lahve nebo papírové krabice před vyhozením pořádně sešlápnout. 

Pamatujte, že správné nakládání s odpady a dodržování pravidel při svozu popelnic je nejen vaší povinností, ale i příspěvkem k čistotě a udržitelnosti našeho krásného města. Každý jeden z nás v tom hraje důležitou roli. Buďme na Prahu pyšní, pečujme o ni a udržujme ji čistou pro nás i naše sousedy! 

 

 

Zdroje:

https://portalprazana.cz/pro-verejnost/sluzby/56

https://idealninajemce.cz/radce/poplatek-za-komunalni-odpad

https://www.neprekonatelny.blog/2024/02/27/trideni-odpadu-u-nas-a-ve-svete-co-nas-vsechny-spojuje-a-jake-jsou-rozdily/

https://www.pavlat-znalec.cz/pravni-predpisy-tykajici-se-znalecke-cinnosti/115-vyhlaka-hlmprahy-cislo-261999-sb?start=2

https://www.ave.cz/novinky/co-delat-kdyz-je-u-popelnic-opakovane-neporadek-kdo-za-co-odpovida

 

+ There are no comments

Add yours