Papírové tašky – experiment, který nevyšel. Billa je nahradí taškami z recyklovaného plastu


Síť supermarketů Billa přestane nadobro prodávat papírové tašky. Zároveň začátkem října do svého portfolia zařadila plastové nákupní tašky vyrobené z recyklovaných plastů. Tímto krokem chce supermarketový řetězec zamezit jednorázovému používání papírových tašek a podpořit druhotné zpracování surovin.

Poměrně nedávno většina českých supermarketů zahájila používání papírových nákupních tašek na úkor těch igelitových, které se postupně odsouvaly na druhou kolej, až vymizely úplně. Například Billa ukončila prodej klasických igelitových tašek koncem loňského roku. Záměr společnosti byl jasný – namísto neekologických igelitek si zákazníci mohli nákup odnášet v šetrnějších papírových taškách. Papírové tašky jsou jednoznačně menší zlo, i tak ale mají na planetu značný negativní dopad.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze se ve své aktuální studii zabývala otázkou, jak nejvíce zmírnit negativní dopad na životní prostředí při výrobě a spotřebě nákupních tašek. Mezi prvními, koho studie motivovala, byla právě Billa. Ta po bližším zkoumání chování zákazníků a jejich reakcí navíc zjistila, že podstatná část z nich papírové tašky vůbec nevyužívá opětovně, jak bylo původně zamýšleno. Tašky zpravidla končí ve směsném odpadu. Opět jde tedy pouze o jednorázovou záležitost, což je proti pravidlům principům cirkulární ekonomiky, které chce firma ve svém fungování zavést.

Zkoumání mimo jiné pojednává o masové produkci papírových tašek a jejich energetické náročnosti, která se odvíjí nejen od samotného procesu zpracování tašky, ale rovněž od kácení stromů. Jen pro Billu v Česku se podle studie mělo zlikvidovat až 300 stromů, což je s ohledem na masivní destrukci lesů po celém světě velice nelichotivé číslo. A proto je potřeba tuto situaci náléhavě řešit.

Tašky z recyklovaných plastů

Novou schůdnější cestu společnost našla v taškách, jež jsou vyrobeny primárně z recyklovaných plastů. Nové plastové tašky jsou vyrobené z 80 % z LDPE fólie a získaly uznávaný certifikát Modrý anděl. Tašky vyrobené z již recyklovaných plastů mají předpoklady k několikanásobnému použití, a když doslouží, tak je stačí vyhodit do žlutého kontejneru, odkud poputují na další recyklaci. „Taška vyrobená z recyklovaného plastu je šetrnější vůči životnímu prostředí než-li taška vyprodukovaná z primárních surovin. Každý materiál by měl sloužit co nejdéle a opětovné použití odnosných tašek vede ke snížení negativních environmentálních dopadů. Proto využití odpadního plastu na výrobu tašek vítám,“ říká Vladimír Kočí, děkan Fakulty technologie ochrany prostředí.

Billa chce jít ještě dál a do budoucna zapojit fólie, které sama vytřídí ve svých tuzemských prodejnách. Díky tomu by mohla konečně naplnit principy cirkulární ekonomiky, kdy se vyprodukovaný odpad recyklací přemění v produkt se stejnou užitnou hodnotnou jako na počátku – a primární materiál se tak udrží co nejdéle v oběhu.

“Jsem ráda, že se podobné přístupy v Česku rozšiřují a metoda LCA už není novým pojmem, a tak se diskuse dostává na tu správnou úroveň objektivní a fakty ověřené diskuse. Billa se tak řadí mezi firmy, které volí nejlepší varianty v daný okamžik na základě maxima dostupných dat,“ říká Soňa Jonášová, zakladatelka a ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky.

Zdroje: 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/cesi-si-zacali-do-obchodu-nosit-vlastni-tasky-retezce-hledaj/r~27dbd7cc13d211e98a8e0cc47ab5f122/

https://www.billa.cz/specialfolder/footer/o-nas/tiskove-zpravy/dne-9-10-2019-billa-zavadi-tasky-z-recyklovaneho-plastu-do-budoucna-je-planuje-vyrabet-z-folii-vytridenych-primo-v-prodejnach/billa-zavadi-tasky-z-recyklovaneho-plastu-do-budoucna-je-planuje-vyrabet-z-folii-vytridenych-primo-v-prodejnach

https://www.mediar.cz/billa-konci-s-prodejem-papirovych-tasek-zavadi-tasky-z-recyklovaneho-plastu/

+ There are no comments

Add yours