Není recyklace jako recyklace. Češi sice třídí, ale recykluje se málo


Hned v úvodu bychom si měli ujasnit, že třídění nerovná se recyklace. Recyklace je proces, který přichází až po vytřídění potřebného materiálu. Mezi těmito dvěma body však stojí ještě svoz odpadu a jeho dotřiďování. Recyklace je pak technologický proces přeměny druhotné suroviny na nový produkt. Tříděním tak vše teprve začíná.

Tříděný plast není žádná slast

Demonstrovat lze tento rozdíl například na plastovém odpadu. Česko podle oficiálních údajů EKOKOM vytřídí asi 69 % plastů. Pouze ale 50 % z nich se podaří také zrecyklovat. Tedy ze 69 % nám zbylo pouhých 34,5 % plastových obalů, které se vrátí zpět do oběhu. Bohužel, z druhé poloviny plastů, které se vytřídí, se nic nevyrobí a končí na skládkách, ve spalovnách či cementárnách. Proto se také stále častěji mluví o jiném přístupu k recyklaci, a to především v souvislosti s uzavřeným cyklem recyklace.

Uzavřený cyklus může být řešení

Recyklace v uzavřené smyčce je proces sběru a přepracování recyklovaného zboží bez ztráty celistvosti původního materiálu. V uzavřené smyčce je zboží znovu a znovu recyklováno a přepracováno pokaždé na stejné (nebo podobné) produkty, aniž by jakýkoliv odpad putoval na skládku.

V ideálním případě by vše „nové“ pocházelo ze zboží, které již existuje, čímž by se odstranila potřeba výroby stále nových materiálů a přikládala by se větší hodnota těm udržitelným. EPA (Americká agentura pro ochranu životního prostředí) odhaduje, že například výroba nového skla z recyklovaného skla vyžaduje o 30 procent méně energie než výroba nového skla z primárních surovin. U recyklace plechovky z recyklovaného hliníku hovoří dokonce až o 95 % rozdílu ve spotřebě energie ve prospěch recyklace. Bohužel ne všechny materiály jsou vhodné k opakované recyklaci, jak je tomu u skla a hliníku. Tyto materiály lze používat opakovaně, aniž by se daný materiál degradoval. I tak ale existují cesty, které by přispěly ke zlepšení situace.

V Pražských službách jsme například zaznamenali nárůst v objemu vytříděného kovového obalu. „Pražané od začátku ledna do konce července vytřídili více než 449 tun kovových obalů, přičemž vloni to ve stejném období bylo 359 tun,“ uvedl koncem srpna Radim Mana, náš tiskový mluvčí. Doufejme tedy, že tento trend bude pokračovat i nadále a počty recyklovatelného materiálu se budou stále zvyšovat.

Sběr, výroba, výkup

Koncept recyklace uzavřeného cyklu zahrnuje tři kroky: sběr, výrobu a nákup. Respektive tři kroky, které tvoří smyčku a neustále se opakují. Bez sběru surovin to nepůjde, proto je prvním krokem pečlivé třídění do barevných kontejnerů. Recyklovatelné výrobky jsou poté přepravovány do zařízení, která zpracovávají a připravují materiály pro specializované výrobce. Ve druhém kroku dochází ke zpracování recyklovatelného materiálu a k přeměně na nové produkty, obvykle lisováním, drcením nebo tavením. Třetím krokem je nákup. Tento třetí krok vyžaduje účast obyčejných lidí. Cyklus lze uzavřít pouze tehdy, když si přemýšliví spotřebitelé zvolí nákup zboží vyrobeného z recyklovaných materiálů. Je důležité upřednostňovat položky, které mají potenciál být neomezeně recyklovány, například sklo, a pokračovat v cyklu uzavřené smyčky.

Dostáváme se tedy opět k tomu, že změna začíná zdola a přispět může každý. Jednak pečlivým tříděním odpadu do barevných popelnic, ale taky svým nákupním chováním. Výrobci reagují na poptávku. Když se zvýší poptávka po recyklovaných výrobcích, zvýší se postupně i podíl recyklace. A kruh se uzavře.

Zdroje:

https://zajimej.se/faq-trideni-a-recyklace-plastu-v-cr/

https://www.treehugger.com/closed-loop-recycling-5114573

https://www.psas.cz/pocet-vytridenych-kovovych-obalu-v-metropoli-stale-roste?fbclid=IwAR00z34Fyg5qEiAH9Moz52PVRkYTbMnqIBo-DAxeXvaLSPtezZLDXFav4tA

+ There are no comments

Add yours