Pražské služby vysadí téměř 70 nových stromů a další budou následovat


Jak už jistě víte, tak naším dlouhodobým cílem je maximálně přispívat k ochraně životního prostředí v naší metropoli. Na konci září jsme vás například informovali o rozšíření naší elektrické flotily, a dnes jsme udělali další krok ke zlepšení kvality ovzduší v Praze. Za účasti našeho managementu, náměstka primátora a radního pro oblast životního prostředí Petra Hlubečka a zástupců dozorčí rady jsme zahájili první etapu výsadby téměř 70 stromů na svých pozemcích. Do budoucna rovněž zvažujeme možnost zatravnění střechy naší hlavní administrativní budovy.

Tímto krokem chceme přispět svým dílem k adaptaci na klimatickou změnu a zároveň zvelebit naše pozemky. V areálu Pod Šancemi ve Vysočanech vysadíme 55 stromů od 12 různých druhů jako např. katalpa obecná, akát kulovitý, habr obecný, dub zimní, višeň červenolistá či jedle korejská. Třináct stromů bude vysázeno v areálu v ulici Drnovská, kde provozujeme sběrný dvůr a zároveň zde sídlí provozovna Závodu údržby komunikací. Do výsadby první části stromů se zapojili i ředitelé našich jednotlivých úseků a také generální ředitel Patrik Roman.

Dnes jsme slavnostně zasadili prvních 15 stromů a další budou neprodleně následovat. V první fázi máme plánu vysadit téměř 70 stromů a tímto číslem určitě nekončíme. Stromy nejsou jen estetickým prvkem ve městě či krajině, ale mají zásadní význam pro životní prostředí. Já bych byl opravdu rád, kdyby všechny stromy, které jsme dnes vysadili, plnily tuto funkci dlouhou řadu let,“ řekl generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman.

„Mám radost, že stromy vysazuje nejen hlavní město Praha, ale že nám v tom pomáhají i firmy, jako právě Pražské služby. Stromy nám pomáhají ve snižování koncentrací CO2, což je pro Prahu a její obyvatele klíčové. Praha se však ve snižování emisí nespoléhá jen na výsadbu stromů, ale také aktivně hledá nástroje proti zvyšování emisí CO2, jako je třeba podpora obnovitelných zdrojů, mýto pro vysokoemisní vozidla nebo remotorizace lodí na Vltavě,“ sdělil náměstek primátora a radní pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Zelená střecha a revitalizace areálu

Jedním z dalších možných kroků, jak chceme dále přispět k adaptaci na klimatickou změnu je zatravnění střechy hlavní administrativní budovy ve Vysočanech. Momentálně vzniká studie proveditelnosti, které musí posoudit zejména statiku budovy. Zároveň plánujeme revitalizaci a úpravu zeleně před hlavním sídlem. Součástí proměny bude i výsadba dalších 20 stromů. Již v roce 2017 jsme vysadili v areálu ZEVO Malešice 25 kusů Javoru klen.

+ There are no comments

Add yours