Norové recyklují až 97 % plastových lahví. Co stojí za jejich úspěchem?


Norové se mohou pochlubit zřejmě nejefektivnějším recyklačním systémem na světě, díky němuž již řadu let dosahují výborné míry třídění plastů. Klíčem k jejich úspěchu je kromě moderních technologií, centralizace a správně nastavené legislativy především dostatečná motivace – a to jak pro spotřebitele, tak i pro výrobce plastových obalů. 

Norsko vytvořilo jeden z nejúčinnějších systémů recyklace plastových lahví, jehož výsledky jsou tak působivé, že se jej rozhodly aplikovat i další národy. Za úspěchem stojí organizace Infinitum, díky které Norové aktuálně recyklují 97 % lahví vyrobených z plastu a v přírodě jich končí méně než jedno procento. A co více, až 92 % recyklovaných lahví poskytuje vysoce kvalitní materiál, který lze použít na výrobu lahví nových. V některých případech se jeden a ten samý materiál podařilo použít více než padesátkrát.

Jedná se o skutečně obrovský úspěch, zejména pokud vezmeme v potaz, že na světě není 91 % plastů recyklováno a 8 milionů tun plastového odpadu končí každoročně v našich oceánech. Například ve Spojených státech je míra recyklace plastových lahví kolem 30 % a ve Velké Británii se pohybuje mezi 20 až 45 procenty.

Jak vlastně norský systém funguje a proč je tak úspěšný? Velice zjednodušeně řečeno – je to hlavně o penězích. Pokud si v Norsku zakoupíte plastovou lahev, tak se vám k ceně automaticky účtuje malý poplatek, což je takzvaná daň na plasty, která činí zhruba 3 až 7 korun za jednu lahev v závislosti na její na velikosti. Tento poplatek nicméně můžete získat zpět, a to hned několika způsoby. Jedním z nich je vrácení PET lahve do speciálního vratného automatu, kde vám bude daň vrácena po naskenování čárového kódu. Své peníze můžete dostat zpět i po vrácení lahve v některých obchodech a čerpacích stanicích.

“Je to v podstatě velmi jednoduché a logické, ale hlavně to funguje. Chceme, aby lidé přijali myšlenku, že si kupují pouze produkt, ale obal si půjčují, “ říká o systému Kjall Mardum, výkonný ředitel společnosti Infinitum.

Norsko se ale nezaměřuje pouze na spotřebitele. Země zároveň zavedla ekologickou daň pro výrobce plastů, která ovšem může být snížena při velkém zlepšení v celostátní míře recyklace. V praxi to funguje tak, že pokud je norská míra recyklace vyšší než 95 %, tak je každý výrobce od této daně osvobozen. Producenti plastů jsou tak motivováni dosahovat co nejvyšší míry zpětného odběru a přestože může 95 % znít jako nesmírně obtížný cíl, Norsku se to za posledních 7 let vždy podařilo.

O společnost Infinitum a obecně o tento systém již projevilo zájem mnoho další zemí včetně Skotska, Indie, Číny nebo Austrálie. A to je velice dobře, neboť pro zlepšení situace s plastovým odpadem, která aktuálně dosahuje kritického bodu, rozhodně potřebujeme více zemí, jako je Norsko.

+ There are no comments

Add yours