V pražských šedých nádobách už skončilo přes 300 tun kovových obalů


V ulicích hlavního města se nachází více než 800 nádob na kovové obaly. To představuje téměř dvojnásobný nárůst oproti minulému roku. Roste i povědomí Pražanů a návštěvníků metropole o možnosti třídit tuto komoditu. Od srpna 2016, kdy projekt třídění kovových obalů odstartoval, do letošního 31. července bylo recyklováno 305 tun kovových obalů. Letošní květen a červen patřily k rekordním měsícům.

V květnu skončilo v šedých nádobách přes 23 tun kovových obalů. Hned následující měsíc bylo recyklováno 22 tun. Aktuálně je v metropoli rozmístěno 749 velkých 1100litrových kontejnerů a 56 malých nádob o objemu 240 litrů. Od začátku roku do konce července z nich bylo pražskými svozovými společnostmi svezeno přes 140 tun separovaného odpadu. Jen o něco málo vyšší množství bylo zpracováno za celý loňský rok.

Nejvíce se třídí v létě

Kontejnery se nejvíce plní začátkem léta a v průběhu prosince. Pražské svozové společnosti, mezi které patří Pražské služby, AVE CZ, IPODEC a Komwag, posílily svoz v nejvíce vytížených lokalitách. V Pražských službách velké kontejnery standardně svážíme jednou za šest týdnů, nicméně na exponovaných místech svážíme jednou za čtyři, výjimečně za tři týdny. To samé platí i v případě menších nádob.

 Jak správně recyklovat kovové obaly?

Kontejner je určen zejména pro sběr prázdných nápojových plechovek, ale je možné do něj odložit i prázdné konzervy, tuby, kovové uzávěry nebo víčka. Do separačních nádob naopak nepatří obaly od deodorantů ve spreji, obaly od motorových olejů, benzinu, barev a dalších chemických nebo nebezpečných látek. Všechny tyto látky a produkty jsou považovány za nebezpečný odpad a měly by být likvidovány podle pokynů výrobce, případně je lze odevzdat ve sběrných dvorech.

Vytříděný hliník putuje k odběratelům, kde dojde k jeho roztavení, odlití a následnému válcování. Tak vznikají nové produkty jako například hliníkový plech hojně využívaný k výrobě nápojových plechovek. Kovový šrot a kabely, které sice do kontejnerů na obaly nepatří, jsou samozřejmě zpracovávány také. U kabelů je nutné zajistit odstranění obalového PVC.

Kovy stále končí v popelnicích

Přestože Pražané patří ke světové špičce v oblasti třídění, stále mají prostor ke zlepšení. Analýza odpadu ukázala, že velkou část směsného odpadu tvoří biologicky rozložitelný odpad, gastroodpad, jednorázové plastové obaly a různé kovové obaly a další předměty. V pražském Zařízení na energetické využití odpadu proto spolupracujeme s Akademií věd na zlepšení separace kovů. Zlepšení spočívá zejména ve vyšší účinnosti záchytu železných kovů a doplnění separace o třídění barevných kovů. Kovy jsou zachytávány magnetickými separátory ve škváře, která vznikne po energetickém zpracování odpadu. Ročně je tak zachyceno zhruba pět tisíc tun kovů.

+ There are no comments

Add yours