Francie je světovou jedničkou v udržitelnosti potravin


Britská organizace Economist Intelligence Unit (EIU) vytvořila žebříček zemí světa na základě jejich vztahu k potravinám. Mezi hlavní faktory patřilo množství potravinového odpadu, stav zemědělství a kvalita výživy. EIU celkově klasifikovala 34 zemí a vítězem se stala Francie. Podle tvůrců výzkumu je udržitelnost potravin otázkou kultury, vzdělání, zdraví, rovnosti a respektu k planetě, ve které žijeme. 

K francouzskému vítězství jistě pomohl nový zákon, který zakazuje obchodům vyhazovat neprodané potraviny a restauracím nakazuje zákazníkům poskytnout boxy na zbylé jídlo, pokud o ně požádají. Francie je první zemí se speciální legislativou týkající se potravinového odpadu, což mimo jiné pomohlo k tomu, že celkově „ztratí“ pouze 1,8 % celkové potravinové produkce. Do roku 2025 by ještě toto číslo chtěli snížit na polovinu.

Pro představu – celosvětově se vyhodí až třetina potravin, což je zhruba 1,3 miliard tun za 750 miliard dolarů. „Takové plýtvání je neetické a nemorální, když na světě hladoví stovky milionů lidí“, okomentoval tento tristní stav Vyteni Andriukaitis, komisař Evropské unie pro zdraví a bezpečnost stavu potravin. V těsném závěsu se v žebříčku za Francií umístilo Německo, Španělsko a Itálie. 

Výzkum mimo jiné ukázal, že země s vysokou udržitelností potravin mají tendenci vykazovat vysoké příjmy, vysokou úroveň lidského rozvoje, menší populaci a nižší míru urbanizace. Samotné vysoké příjmy ale k úspěchu nestačí. Spojené státy se například umístily až na 22 místě., a to především díky špatnému hospodaření s půdou a nadměrné spotřebě masa, cukrů a nenasycených tuků. 

Na posledním místě skončily, pro někoho možná překvapivě, Spojené arabské emiráty. Takovéto umístění má na svědomí hlavně vysoké množství potravinového odpadu – každý občan zde ročně vyhodí až 250 kilogramů potravin. Česká republika je v tomto ohledu mnohem šetrnější, na jednoho občana u nás ročně vzniká „pouze“ 85 kilogramů potravinového odpadu. 

+ There are no comments

Add yours