Od dubna žijeme na dluh


Už od 12.4. žijeme na dluh. Tedy alespoň ten ekologický. Znamená to, že jsme přesáhli kapacitu, kdy je naše poptávka po přírodních zdrojích vyšší, než je nám země v tomto roce schopná obnovit.

Ačkoliv se jedná o dluh spíše v přeneseném slova smyslu, rozhodně bychom před touto skutečností neměli zavírat oči. Ze všech zemí se Česko umístilo na celkovém 24. místě. Tento Světový den překročení (v originále Overshoot day) od roku 2006 vypočítává mezinárodní organizace Global Footprint Network na základě dat z OSN a Mezinárodní energetické agentury.

Vyhodnocuje se ekologická stopa lidstva, která vychází z nároků na potraviny, pěstování plodin, chov dobytka, využívání prostoru k bydlení, spotřeba dřeva nebo také množství vyprodukovaných emisí. Všechny tyto způsoby, kterými lidstvo vytěžuje planetu jsou srovnávány s kapacitou ekosystémů, přesněji s tím, jaké množství přírodních zdrojů nám je země schopná poskytnout. V momentě, kdy dojde k překročení kapacity, nastává Světový den překročení. A my ho tedy máme už měsíc.

Ačkoliv loni se v globálním měřítku tohoto dne dosáhlo až 22. srpna, Česká republika žila na dluh od dubna, stejně jako letos i předloni. Podle Jaroslava Bicana, koordinátora energetické kampaně Greenpeace ČR, může za brzké „zadlužení“ především energetika a spalování uhlí. Současná vláda se nicméně zavázala vytvářet podmínky pro odklon od uhlí do roku 2033, což by mohlo situaci pomoct.

Nicméně spoustu toho můžeme udělat i jako jednotlivci. Samozřejmě že naše kroky nebudou mít takový dopad jako ty na globální úrovni, ale vždy je dobré jít minimálně příkladem. Každý z nás může více chodit pěšky nebo na kole, vyměnit živočišnou stravu za rostlinnou, vyhýbat se jednorázovým plastům a podobně.

Nejhůř ze všech zemí dopadl Katar, který vyčerpal zdroje už 10. února. Bohužel ale ze střední a východní Evropy jsou na tom hůře než my pouze všechny tři pobaltské státy. Ačkoliv se objevují názory, že metodika výpočtu není úplně přesná a nebere v potaz spoustu faktorů, je třeba tuto iniciativu pochválit minimálně za to, že zvyšuje povědomí o tomto problému.

Zdroj: https://cc.cz/ode-dneska-zijeme-na-dluh-ktery-si-vybirame-od-planety-nase-naroky-na-ekosystem-jsou-moc-velke/

+ There are no comments

Add yours